Einde steunmaatregelen: behoefte aan alertheid en goede forecast blijft

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het voornemens is de generieke steunmaatregelen zoals de NOW en de TVL met ingang van 1 oktober a.s. te beëindigen[1]. Maar de economische gevolgen van de coronacrisis zijn niet weg. Deze zullen we waarschijnlijk nog lange tijd ervaren. Voor veel ondernemingen blijft het daarom cruciaal te weten waar ze staan. Daarbij zijn alert blijven en een goede blik op de toekomst van belang.

Relevante vragen i.v.m. einde steunmaatregelen

Nu het einde van de steunmaatregelen in zicht is, zijn er mogelijk veel vragen die u als ondernemer bezighouden. Relevante vragen kunnen zijn:

  • Wat is de blijvende invloed van de coronacrisis op mijn business model?
  • Welke veranderingen moet ik aanbrengen binnen mijn bedrijf? Moet ik reorganiseren en afscheid nemen van medewerkers? Of moet ik andere markten betreden?
  • Welke subsidiebedragen moet ik terugbetalen en wat is een haalbare terugbetalingstermijn?
  • Welke (uitgestelde) schulden kan ik terugverdienen met mijn (nieuwe) ondernemingsactiviteiten?

 

Een goede forecast voor alle bedrijven

Ook bedrijven in sectoren waar de activiteiten weer aantrekken hebben een goede forecast nodig. Groei en herstel betekent ‘’stijgende voorraad’’ of ‘’toenemende debiteurenvordering’’. Daar gaat in eerste instantie geld in ‘vastzitten’. Is de kredietruimte bij de bank daarvoor toereikend? En wat te doen als niet u, maar een grote klant in moeilijkheden raakt? Hoe kunt u voorkomen dat uw onderneming meegesleurd wordt?

Einde steunmaatregelen: wat nu?

Deze en andere vragen beantwoorden we in onze berichtgeving omtrent het einde van de steunmaatregelen. We geven een overzicht van de afwikkeling van de belangrijkste steunmaatregelen: de NOW, de TVL en het uitstel van belastingbetaling. De afwikkeling hiervan zal nog enkele jaren in beslag nemen. Gedurende deze periode blijft het van belang om geen termijnen of deadlines te missen, bijvoorbeeld omdat anders subsidierechten verloren kunnen gaan.

Tenslotte gaan we kort in op ‘het harde gereedschap’ dat soms nodig is bij een herstructurering: een faillissement gevolgd door een doorstart of een schuldverlichting via de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Met het einde van de steunmaatregelen en (hopelijk) het einde van de coronacrisis komt ook een einde aan onze speciale whitepaper “maatregelen te treffen in de economische (corona)crisis”. We hebben deze anderhalf lang met aandacht voor u samengesteld en up-to-date gehouden om u in staat te stellen de beslissingen te nemen die nodig waren.

Contact

Vanzelfsprekend blijven onze recovery adviseurs en belastingadviseurs voor u bereikbaar. Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl 

Georges de Méris |  +31 (0)40 240 9476 | gdemeris@joanknecht.nl 

Daan Bekelaar | +31 (0)40 240 9587 | dbekelaar@joanknecht.nl

Christian van der Heijden | +31 (0)40 240 9422 | cvdheijden@joanknecht.nl 

Kim Dekkers | +31 (0)40 240 9429 | kdekkers@joanknecht.nl 

Osvaldo Gomes | +31 (0)40 240 9523 | ogomes@joanknecht.nl 

Aron Crum | +31 (0)40 240 9426 | acrum@joanknecht.nl 


 

[1] Mocht het kabinet na publicatie van deze nieuwsbrief besluiten om een van deze steunmaatregelen alsnog voort te zetten, dan zullen wij u hierover vanzelfsprekend informeren, onder andere via onze nieuwsbrief en website.