Verklaringen bij de afrekening NOW 1.0-regeling

Eindafrekening NOW1

Vanaf 7 oktober 2020 is het mogelijk om de eindafrekening voor de NOW 1.0-subsidie in te dienen. Hiervoor is op de site van het UWV een portal beschikbaar. Indien het voorschot dat u ontvangen heeft hoger is dan € 20.000 of de uiteindelijke subsidie (inclusief voorschot) hoger is dan € 25.000 heeft u ook een verklaring nodig van een derde of een accountant. Wij adviseren daarom om hiervan tijdig werk te maken.

Om een inschatting te maken van de uiteindelijke subsidie is een rekenhulp ontwikkeld. Deze vindt u hier. Vanzelfsprekend kunnen wij u helpen bij het afwikkelen van de eerste tranche NOW. Omdat het om veel geld gaat (totaal is circa € 8 miljard aan voorschotten uitbetaald) zijn forse eisen gesteld aan de afrekening. Wij adviseren daarom om hiervan tijdig werk te maken.

Wanneer is geen verklaring nodig?

Als u geen verklaring van een derde nodig heeft (uw voorschot is maximaal € 20.000 en de totale subsidie maximaal € 25.000) dan kunt u zelf de eindafrekening aanvragen. Wanneer u hulp nodig heeft of graag iemand laat meekijken dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Joanknecht. Uw aanvraag moet bij het UWV binnen zijn uiterlijk op 23 maart 2021.

Wat is een derdenverklaring en wanneer heb ik die nodig?

De Rijksoverheid heeft een rapportage voorgeschreven wanneer uw subsidie in de volgende range valt: het voorschot ligt tussen de € 20.000 en € 100.000 of de eindafrekening (inclusief voorschot) is maximaal € 125.000. Joanknecht is een van de partijen die een dergelijke rapportage mag afgeven. Bij deze rapportage is ook een lijst opgenomen van verplichte werkzaamheden die wij daarvoor moeten uitvoeren. Uw vaste contactpersoon binnen Joanknecht kan u hierover meer vertellen. Ook hier geldt dat de uiterste termijn voor indienen 23 maart 2021 is.

En een accountantsverklaring, hoe zit dat dan?

Wanneer uw voorschot of eindafrekening hoger is dan de hiervoor genoemde bedragen (meer dan € 100.000 voorschot of een eindafrekening hoger dan € 125.000) dan heeft u een verklaring van een accountant nodig. Vanzelfsprekend kunnen wij u hiermee helpen. Er zijn drie verschillende accountantsverklaringen met verschillende niveaus van werkzaamheden voorgeschreven. Welke voor u van toepassing is, is afhankelijk van de omvang van uw onderneming en de omvang van de subsidie. In de tabel hieronder is dat samengevat.

Ook hier geldt dat door de Rijksoverheid naast de normale accountantswerkzaamheden een lijst met aanvullende werkzaamheden is voorgeschreven. Deze verschilt weer per type accountantsverklaring. Dit vraagt zowel van u als van ons een extra inspanning. Wanneer u in deze categorie valt heeft u tot 29 juni 2021 de tijd om de eindafrekening inclusief accountantsverklaring in te dienen. Gezien de eisen die hieraan gesteld zijn, is ons advies dit niet tot het laatste moment te laten liggen.

De optie ‘aanvraag niveau werkmaatschappij’, wat is dat?

U heeft alleen recht op NOW 1.0-subsidie indien uw omzet in de aanvraagperiode met minimaal 20% is gedaald. Dat moet u bepalen op het niveau van de groep (alle Nederlandse rechtspersonen en alle buitenlandse rechtspersonen met werknemers in Nederland die met elkaar verbonden zijn door bestuurlijke, financiële en/of aandeelhoudersverbanden). Er zijn gevallen waarin de groep niet aan dit criterium voldoet maar één van de ondernemingen binnen de groep wel. Onder voorwaarden kunt u dan subsidie krijgen voor die ene onderneming. Dan heeft u wel de meest zware accountantsverklaring nodig.

Wat gebeurt nadat ik de definitieve aanvraag heb gedaan?

Het UWV heeft een jaar de tijd om de subsidie definitief toe te kennen. Indien u nog een betaling verwacht is het dus verstandig de aanvraag op korte termijn in te dienen. Het kan natuurlijk voorkomen dat de uiteindelijke subsidie lager uitkomt dan het voorschot. Dan moet u terugbetalen. Recent is bekendgemaakt dat uit efficiencyoverwegingen terugbetalingen tot € 500 achterwege kunnen blijven.

En NOW 2.0?

De tweede tranche van de NOW loopt ook ten einde. Het UWV is nu druk bezig met de aanvragen voor de derde tranche en de afronding van de eerste tranche. Definitieve afrekeningen voor de tweede tranche kunnen daarom niet voor medio april 2021 worden gedaan, is de verwachting. Of hiervoor dezelfde procedure gaat gelden is nog niet bekend.

Contact

Heeft u vragen over uw situatie? Dan kunt u contact opnemen met Maarten Foppen per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9411 of met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht.