Effecten verhoging btw-tarief van 6% naar 9%

In 2019 zal het verlaagde btw-tarief van 6% worden verhoogd tot 9%. Met de extra opbrengst die dit met zich meebrengt, wordt door de overheid (onder andere) een verlaging van de inkomstenbelasting bekostigd. Verschillende sectoren, zoals de sector voor bloemen en planten, vrezen echter voor de gevolgen van deze verhoging.

Het lage btw-tarief van 6% geldt voor onder andere voedingsmiddelen, boeken, theaterbezoek en diensten door kappers en schoonmakers. Het idee achter dit lage tarief is het toegankelijk maken van eerste levensbehoeften en culturele behoeften: iedereen zou gebruik moeten kunnen maken van deze producten en diensten. Het is dan ook niet verrassend dat de tariefsverhoging veel verontwaardiging oproept.

Effect voor consument

De verhoging van het btw-tarief zal gepaard gaan met een verlaging van de inkomstenbelasting om per saldo de koopkracht van belastingplichtigen ongeveer gelijk te houden. Dit zal als gevolg hebben dat producten voor consumenten een paar procent duurder worden, maar dat consumenten ook netto meer te besteden zullen hebben voor deze producten.

Impact op detailhandel

Een voorbeeld van een sector die naar verwachting hard geraakt zal worden door de verhoging van het btw-tarief is de sector voor bloemen en planten. In opdracht van de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) is onderzoek gedaan naar de effecten van de verhoging van 6 naar 9 procent op de positie van Nederlandse bloemisten.

Enerzijds zullen bloemen circa 2,8 procent in prijs stijgen door de btw-verhoging, wat zorgt voor een daling in de vraag naar bloemen. Anderzijds zal de koopkracht toenemen door de lagere heffing in de inkomstenbelasting: dit zal leiden tot hogere uitgaven aan producten als bloemen en planten. De combinatie van deze twee effecten leidt in de bloemen- en plantensector naar verwachting tot een omzetverlaging van € 38,6 miljoen en het verdwijnen van 305 banen als gevolg daarvan.

Vaker de grens over?

Een andere veelgehoorde vrees is het feit dat consumenten mogelijk in België en Duitsland zullen gaan winkelen vanwege de prijsverhoging. In België geldt immers een laag btw-tarief van 6 procent voor basisproducten en in Duitsland wordt een tarief van 7 procent gehanteerd. Het is de vraag of deze angst gegrond is; ook bestaande prijsverschillen zijn van invloed op het mogelijk winkelen in het buitenland.

Indien u vragen hebt over dit artikel, neem dan contact op met onze btw-specialisten. Zij zijn bereikbaar via +31 (0)40 844 70 00 of mail naar btw@joanknecht.nl.