Aanbieden koffertje Tweede Kamer

Eerste nieuws uit het koffertje

 

Vers van de pers. De redactie van Joanknecht zet de meest relevante voorstellen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. Lees hier alvast de belangrijkste maatregelen voor ondernemingen, werkgevers, internationaal, btw en accijns, auto en mobiliteit en particulieren. Einde van de dag volgt onze nieuwsbrief met een compleet overzicht van maatregelen. Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u direct in.

Maatregelen ondernemingen

Schijf Vennootschapsbelasting opgehoogd naar € 250.000 – De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (tarief 20%) wordt op 1 januari 2018 verruimd van € 200.000 naar € 250.000. Over de rest betalen vennootschapsbelastingplichtige lichamen in principe 25% vennootschapsbelasting.

Maatregelen werkgever

Mededeling S&O-verklaring mag per 2018 in één keer per jaar – Per 2018 hoeven organisaties nog maar één keer per jaar een mededeling aan het ministerie te doen. Een inhoudingsplichtige moet op dit moment per afgegeven S&O-verklaring een mededeling aan de Minister van Economische Zaken doen. De mededeling betreft uitsluitend het in het betreffende kalenderjaar aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bestede uren en gerealiseerde kosten en uitgaven. Het kabinet stelt voor dat een inhoudingsplichtige geen mededeling meer hoeft te doen per S&O-verklaring afzonderlijk. De mededelingen over alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen kunnen gezamenlijk worden gedaan.

Maatregelen internationaal

Nieuwe dividendbelastingplicht – Vanaf 1 januari 2018 moeten houdstercoöperaties in principe dividendbelasting inhouden op uitbetaalde renten op inleggelden. Een houdstercoöperatie is een coöperatie waarvan de feitelijke werkzaamheden voor 70% of meer bestaan uit het houden van deelnemingen of het (in)direct financieren van verbonden lichamen of verbonden natuurlijke personen. De inhoudingsplicht geldt in het algemeen voor alle vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen aan een houdstermaatschappij door leden als zodanig.

Maatregelingen btw en accijns

Definitie geneesmiddelen voor btw wordt aangescherpt – In het Belastingplan 2018 staat dat de definitie van geneesmiddelen wordt aangescherpt voor de btw. Deze aanscherping is nodig om het budgettaire effect van een arrest van de Hoge Raad te dichten.

Maatregelingen auto en mobiliteit

Catalogusprijs publiekelijk kenbaar – Vanaf 2018 zal de catalogusprijs van een auto niet meer gedefinieerd worden als de prijs die een fabrikant of importeur van een auto aan wederverkopers kenbaar heeft gemaakt, maar als de prijs die publiekelijk bekend is gemaakt. Deze catalogusprijs geldt ook voor de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting.

Maatregelen particulieren

Percentages forfaitair rendement box 3 2018 wat lager – De percentages voor de forfaitair rendementen op sparen én beleggen van box 3 voor 2018 zijn ook bekendgemaakt. Het forfaitair rendement voor sparen wordt 1,30% (2017: 1,63%) en dat voor beleggen 5,38% (2017: 5,39%).

Het einde van de inkeerregeling – Nederlanders die verborgen spaargelden alsnog aangeven bij de Belastingdienst krijgen vanaf volgend jaar toch gewoon een boete.

 

Mis geen nieuws en schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig een nieuwsbrief van ons ontvangen met de laatste nieuwsberichten? Meld u direct aan voor de nieuwsbrief.