Een goede forecast kan de noodzaak van juridische herstructurering duidelijk maken

Een goede forecast kan de noodzaak van juridische herstructurering duidelijk maken

Het is mogelijk dat, ondanks de vele steunmaatregelen en pogingen om de rentabiliteit te verbeteren, u ziet aankomen dat uw bedrijf niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Het kan zijn dat de schulden simpelweg te hoog zijn opgelopen om nog te kunnen terugverdienen binnen een overzienbare periode. Een goede forecast is hiervoor essentieel.

Het kan dan zinvol (en onvermijdelijk) zijn om juridische stappen te zetten en op die manier de rendabele (delen van uw) onderneming te laten voortbestaan. De Faillissementswet noemt verschillende maatregelen. Daaraan is recentelijk de rechterlijke homologatie van een onderhands akkoord (WHOA) als kansrijk alternatief toegevoegd:

  1. Schuldsanering en buitengerechtelijk crediteurenakkoord
  2. Homologatie van onderhands akkoord door de rechter (WHOA)
  3. Surseance van betaling
  4. Faillissement met doorstart

 

Meer informatie

De recoveryadviseurs van Joanknecht kunnen de bedrijfskundige begeleiding leveren in samenwerking met een insolventierechtadvocaat. Zij kunnen desgewenst voor een doorverwijzing zorgen.

Lees meer over de WHOA op whoa-mkb.nl.