Pensioen van uw medewerkers

Group of business people standing together

Vaak is het pensioen de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Toch ervaren medewerkers het meer als een last dan een lust. De regeling is te ingewikkeld, toezeggingen staan onder druk, de materie wordt voor ons uit geschoven. Een duidelijke vertaalslag zorgt voor meer wederzijds begrip, waardoor de ‘investering’ beter rendeert. Ook bij andere vragen kunnen we u van dienst zijn, zoals bij het al dan niet accepteren van een verlengingsvoorstel, de vraag of uw medewerkers waar voor hun geld krijgen, de kosten van waardeoverdracht en de vraag wat er gebeurt bij vroegtijdig overlijden in relatie tot het nabestaandenpensioen.

Eerste contactpersoon is Maarten Foppen.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal