Pensioenadvies

A1.2. Pensioen - banner normal

Pensioenregelingen blinken uit in complexiteit en vuistdikke reglementen voor de deelnemers. Uw medewerkers maken zich zorgen over de waardevastheid van hun oudedagsvoorziening – nog los van de vraag hoe, en of, de ondernemer zelf zijn pensioen heeft geregeld. In een vergrijzende maatschappij waar banen en pensioenen voor het leven al lang geen vaste waarden meer zijn. Onze specialisten beschikken over een AFM-vergunning om te adviseren over en bemiddelen in pensioenverzekeringen.

Meer informatie vindt u in ons dienstverleningsdocument voor pensioen of vermogensopbouw.

Eerste contactpersoon is Maarten Foppen.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal

Pensioen dga en ondernemer

Als ondernemer (met of zonder eigen vennootschap) wilt u ondernemen. Aan nadenken over uw inkomen later komt u vaak niet toe. Onze pensioenadviseurs kennen de fiscale en civiele wetgeving en vertalen uw kaders naar een passende oplossing. Ook bij de implementatie en het onderhoud staan ze voor u klaar.

Stamrecht, gouden handdrukken en lijfrenten

Sinds de jaren 80 hebben de wetgever en de verzekeraars talloze mogelijkheden en producten geschapen. Vaak gebaseerd op uitstel van belastingheffing, wat bij een tarief van meer dan 70% zeer interessant was. Deze producten komen binnenkort tot uitkering en worden belast inkomen. Onze specialisten berekenen de voor u optimale keuze: inkomen nu, verder uitstellen of mogelijk naar een volgende generatie. Zijn er nog mogelijkheden om belastingheffing te beperken?

Ook als uw onderneming groeit, en u overweegt een andere juridische structuur, moet u kunnen kiezen tussen belasting betalen of de opties tot uitstel onderzoeken. Krijgt of geeft u een ontslagvergoeding en wilt u de (fiscale) mogelijkheden onderzoeken? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Pensioen van uw medewerkers

Vaak is het pensioen de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Toch ervaren medewerkers het meer als een last dan een lust. De regeling is te ingewikkeld, toezeggingen staan onder druk, de materie wordt voor ons uit geschoven. Een duidelijke vertaalslag zorgt voor meer wederzijds begrip, waardoor de ‘investering’ beter rendeert. Ook bij andere vragen kunnen we u van dienst zijn, zoals bij het al dan niet accepteren van een verlengingsvoorstel, de vraag of uw medewerkers waar voor hun geld krijgen, de kosten van waardeoverdracht en de vraag wat er gebeurt bij vroegtijdig overlijden in relatie tot het nabestaandenpensioen.