Projecten

A1.3 joan.nu - banner normal - onze mensen

Veel IT-projecten voldoen niet aan de verwachtingen: doelstellingen zijn onvoldoende scherp, de implementatiepraktijk is weerbarstig, projectkosten zijn lastig te beheersen. Joanknecht & Van Zelst is nadrukkelijk van toegevoegde waarde bij:

  • een heldere afbakening van visie en doelstellingen;
  • een realistische planning in relatie tot de kwaliteit en beschikbaarheid van mensen en middelen;
  • procesbewaking tijdens de uitvoering;
  • het bevorderen van voldoende draagvlak intern, ook op managementniveau.

Eerste contactpersoon is Lucas Vousten.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal