IT-audit en advies

A1.6 It-audit - banner normal - onze mensen

De wereld is afhankelijk van informatietechnologie. Een ondernemer moet ten minste kunnen vertrouwen op probleemloze processen en betrouwbare sturingsinformatie. De afdeling IT-audit en advies van Joanknecht & Van Zelst biedt onafhankelijke en deskundige oordeelsvorming over de integrale kwaliteit van de informatietechnologie binnen uw onderneming. Onze IT-specialisten Lucas Vousten, Koen Cornelissen en Bas Dollevoet beantwoorden graag uw vragen.

Joanknecht & Van Zelst is lid van NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors. NOREA kent strikte gedrags- en beroepsregels. Kwaliteit is ook de optelsom van onafhankelijkheid, ervaring en permanente educatie. Voor meer informatie: www.norea.nl

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal

Projecten

Veel IT-projecten voldoen niet aan de verwachtingen: doelstellingen zijn onvoldoende scherp, de implementatiepraktijk is weerbarstig, projectkosten zijn lastig te beheersen. Joanknecht & Van Zelst is nadrukkelijk van toegevoegde waarde bij:

  • een heldere afbakening van visie en doelstellingen;
  • een realistische planning in relatie tot de kwaliteit en beschikbaarheid van mensen en middelen;
  • procesbewaking tijdens de uitvoering;
  • het bevorderen van voldoende draagvlak intern, ook op managementniveau.

IT-rapportage voor derden

Een IT-auditrapport voor derden wordt vaak Third Party Mededeling (TPM) genoemd. Of, naar internationale standaarden, een ISAE 3402 rapportage. Een onafhankelijk oordeel over uw beheersingssystemen zorgt voor vertrouwen bij uw klanten en relaties. Klantrelaties verbeteren en uw organisatie wint aan waarde.