Waardering en litigation

A1.2 opstellen jaarrekening en belastingaangiften A1.5 waardering - banner normal

Een waardering van een onderneming kan onder meer worden aangewend voor:

  • het bepalen van een (indicatieve) aan- of verkoopprijs;
  • bedrijfsoverdracht binnen familieverband;
  • managementparticipaties;
  • herstructureringen;
  • ruilverhoudingen fusies;
  • schadeberekeningen;
  • value based management (sturen op waarde binnen uw onderneming).

Ook voor fiscale en juridische procedures (litigation) voeren wij ondernemingswaarderingen uit. Dit vraagt veel: theoretische kennis en opleiding, bekendheid met geldende procedures en het vermogen om op efficiënte en doeltreffende wijze de business achter een waarderingsobject te doorgronden. Wij werken onder andere in opdracht van ondernemingen (aandeelhouders, bestuurders, toezichthouders), professionele partijen, advocaten en curatoren. Daarnaast vullen wij opdrachten in vanuit het Nederlands Arbitrage Instituut en treden op als gerechtelijk waarderingsdeskundige.

Eerste contactpersoon voor vragen over waardering en litigation is Frank Driessen.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal