Financieel-juridisch advies

A1.2 opstellen jaarrekening en belastingaangiften A1.5 waardering - banner normal

Goed ondernemerschap is ook het voorkomen van financieel-juridische conflicten. Meestal gaat het ‘vanzelf’ goed en komt u er in alle redelijkheid samen uit. Verschillen van mening zijn zo oud als de mensheid. De financieel-juridisch adviseurs van Joanknecht & Van Zelst vormen dan de sterke schakel tussen u als ondernemer en advocaat. Als geen ander maken zij de vertaalslag van wetteksten naar concrete bedrijfsvoering. Zij zijn breed ontwikkeld en weten daardoor, in de complexe juridische materie, financiële hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Mocht het nodig zijn, dan maakt u vandaag nog een afspraak voor een goed gesprek. Eerste contactpersoon is Frank Driessen.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal

Dreigend faillissement en corporate recovery / herstructurering

Onze financieel-juridisch adviseurs zijn ervaren in het voorkomen van een dreigend faillissement en het doorstarten van ondernemingen. Met behulp van geavanceerde hulpmiddelen en rekenmodellen komen we snel tot de kern van het probleem. En dat is altijd het begin van een oplossing.

Fraudeonderzoeken

Fraude kan in ieder bedrijf voorkomen. Met een discreet (boeken)onderzoek kunnen we snel tot de kern van de zaak komen. Onze financieel-juridisch adviseurs weten als geen ander welke mogelijkheden en valkuilen zich hierbij kunnen voordoen. Ook als er een onderzoek naar u wordt gedaan.

Faillissementsonderzoeken

In opdracht van curatoren voeren wij regelmatig faillissementsonderzoeken uit. Met gedegen financiële analyses verschaffen wij de curator snel inzicht in de oorzaken van een faillissement en de vermogenstoestand van de boedel.

Waardering en litigation

Een waardering van een onderneming kan onder meer worden aangewend voor:

  • het bepalen van een (indicatieve) aan- of verkoopprijs;
  • bedrijfsoverdracht binnen familieverband;
  • managementparticipaties;
  • herstructureringen;
  • ruilverhoudingen fusies;
  • schadeberekeningen;
  • value based management (sturen op waarde binnen uw onderneming).

Ook voor fiscale en juridische procedures (litigation) voeren wij ondernemingswaarderingen uit. Dit vraagt veel: theoretische kennis en opleiding, bekendheid met geldende procedures en het vermogen om op efficiënte en doeltreffende wijze de business achter een waarderingsobject te doorgronden. Wij werken onder andere in opdracht van ondernemingen (aandeelhouders, bestuurders, toezichthouders), professionele partijen, advocaten en curatoren. Daarnaast vullen wij opdrachten in vanuit het Nederlands Arbitrage Instituut en treden op als gerechtelijk waarderingsdeskundige.