Verkoopbegeleiding

A1.5 corporate finance - banner normal

Het verkopen van uw onderneming is een zeer ingrijpende beslissing. We willen uw motieven en wensen doorgronden. Indien noodzakelijk bespreken wij met u de mogelijkheden om de rendementen van uw onderneming en de fiscale en juridische structuur te optimaliseren alvorens het verkoopproces te starten. Ook bespreken wij met u of de timing van de geplande verkoop optimaal is. Een belangrijke keuze is aan wie de onderneming wordt of kan worden verkocht.

Ons kantoor onderscheidt de volgende typen verkooptransacties:

Eerste contactpersoon voor vragen over verkoopbegeleiding is Christian van der Heijden.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal

Externe verkoop

Idealiter vindt u de optimale koper. Met u toetsen we de geschiktheid van de (te vinden) kandidaat. Fasen van het verkoopproces zijn dan:

  • Voorbereiding (verkoopklaar maken, waardering, vaststellen van de vraagprijs).
  • Het selecteren, benaderen en screenen van overnamekandidaten.
  • Het opstellen van het informatiememorandum.
  • Selectie van niet-bindende biedingen (in geval van een biedingprocedure).
  • Het opstellen van de letter of intent.
  • Het begeleiden van het due diligenceonderzoek aan de kant van verkoper.
  • Selectie van bindende biedingen (in geval van een biedingprocedure).
  • Eindonderhandelingen en contractfase (koopovereenkomst, akte van levering en overige contracten).

Tijdens de diverse stappen van een verkoopproces wordt onderhandeld met potentiële kopers. Uit onze ervaring blijkt dat uw onderhandelingspositie wordt versterkt doordat wij als buffer tussen u en de koper fungeren. Bij het opstellen van de contracten werken wij nauw samen met juristen. Wij beschikken hierbij over een uitstekend netwerk.

Verkoop binnen familieverband

Verkoop van een onderneming binnen familieverband is een emotionele aangelegenheid. Communicatie binnen de familie is cruciaal voor een goed proces. Bij verkoop binnen de familie wordt een aantal stappen doorlopen die ook bij verkoop aan derden gelden. Een objectieve waardebepaling voorkomt familiaire discussies achteraf. Ook bij één opvolger is het, vanuit fiscaal perspectief, belangrijk de te betalen overnameprijs goed te onderbouwen. Bij verkoop binnen de familie komt ook de wijze van financiering en (periodieke) betaling aan de orde. Wij kunnen u helpen bij het opzetten van zowel een interne als een externe financieringsstructuur.

Mangementbuy-out

Een managementbuy-out is voor zowel koper als verkoper een bijzonder proces. Extra delicaat zijn vaak de financiële haalbaarheid en de structurering. Soms is het noodzakelijk vermogen van derden aan te trekken, zodat met nog een extra partij onderhandeld moet worden.