Due diligenceonderzoeken

A1.4 fja  en corporate finance - banner small - onze mensen

Due diligenceonderzoeken zijn een integraal onderdeel van aan- of verkoopbegeleiding. Opdrachtgevers zijn ook participatiemaatschappijen of partijen die door andere corporate financekantoren worden begeleid. Onze specialisten hebben een zeer rijke ervaring met het uitvoeren van due diligenceonderzoeken. Daarbij doen zij een beroep op de binnen Joanknecht & Van Zelst aanwezige specialisten op het gebied van fiscaliteiten, pensioenadvies, IT, loonadministratie en accountancy. Daarnaast werken we waar nodig samen met de partij die we vertegenwoordigen en met juristen, waarbij we kunnen steunen op ons uitstekende netwerk. Onze aanpak is risicoanalytisch. Daarmee richten we ons op de zaken die er echt toe doen voor de overnemende partij. Onze due diligenceonderzoeken leiden tot meerwaarde in het overnameproces; meer comfort voor de koper, gerichte input voor de overnamecontracten (garanties of vrijwaringen voor belangrijke risico’s), herziening van de koopsom en/of in voorkomende gevallen herziening van de transactie of transactievorm. Daarmee is onze aanpak bij uitstek resultaatgericht.

Eerste contactpersoon is Christian van der Heijden.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal