Financieringsvraagstukken

A1.2 estate planning - banner normal - onze mensen

Geld is schaars, een financieringsaanvraag is geen sinecure meer. U heeft de visie, wij zorgen voor de onderbouwing om risicomijdende financieringsinstellingen te overtuigen. Met een goed plan zijn veel financieringsbehoeften in te vullen. De geldverstrekker zoekt comfort en uiteraard zekerheid. U overtuigt met een gedegen ondernemingsplan, een cashflowanalyse en een analyse van het risicoprofiel voor de potentiële financier. Wij realiseren goede resultaten met onze financieringsvoorstellen. Hierbij maken wij gebruik van onze goede contacten met financieringspartijen bij zowel banken als verstrekkers van risicodragend kapitaal. Wij kennen ‘deze markt’ en helpen u bij de oriëntatie- en onderhandelingsfase.

Eerste contactpersoon is Christian van der Heijden.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal