Estate planning

A1.2 estate planning - banner normal - onze mensen

Alle aandacht voor familiezaken. Estate planning vraagt om empathie en actuele fiscaal-juridische kennis op het gebied van huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenk- en erfbelasting. Deze kennis zetten onze adviseurs in op vele vraagstukken waar het gaat om uw familiebezit. Zo zijn onze specialisten estate planning onder meer actief in het kader van bedrijfsopvolging, overdracht van vermogen tijdens leven, de afwikkeling van nalatenschappen en het opzetten van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Ook verzorgen zij aangiftes schenk- en erfbelasting. Voor meer informatie over onze estate planningpraktijk klikt u hier.

Uw eerste contactpersoon voor advies over estate planning is Olga Huig.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal