Algemene fiscale praktijk

page

Goede advisering over directe belastingen vraagt een scherpe analyse van de klantvraag. De belastingadviseurs van de algemene fiscale praktijk ondersteunen collega’s, ondernemingen en particulieren op het brede terrein van de inkomsten- en vennootschapsbelasting en aanverwante juridische vraagstukken. We behandelen uw aangiftes ‘breed’, dus in overleg met onze accountancycollega’s. Bij geschillen over de in de aangifte ingenomen fiscale standpunten voeren we de bezwaar- en zo nodig beroepsprocedures. Onze belastingadviseurs zijn als vanzelfsprekend nauw betrokken bij fusies, reorganisaties en overnames.

Eerste contactpersoon voor de algemene fiscale praktijk is Raoul van Thiel

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal