Belastingadvies

A1.2 Belastingadvies - banner normal

Mede door een grillig politiek landschap blijft de fiscale wet- en regelgeving veranderen. Het vraagt kennis om uw fiscale belangen optimaal te behartigen en risico’s te bewaken. De belastingadviseurs van Joanknecht & Van Zelst zijn de ideale sparringpartner van de ondernemer en zijn bedrijf. Van de planning van juridische structuren, het verzorgen van aangiftes, het overleg met de Belastingdienst tot en met het voeren van procedures. Ook bij maatwerkconstructies, estate planning, beleggingen of internationale structuren. Eén eigenschap hebben onze collega’s gemeen: zij zitten bovenop zaken.

Juist vanwege de complexiteit van het vakgebied onderscheidt Joanknecht & Van Zelst een aantal fiscale specialismen. Iedere discipline heeft haar eigen contactpersoon om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal

Algemene fiscale praktijk

Goede advisering over directe belastingen vraagt een scherpe analyse van de klantvraag. De belastingadviseurs van de algemene fiscale praktijk ondersteunen collega’s, ondernemingen en particulieren op het brede terrein van de inkomsten- en vennootschapsbelasting en aanverwante juridische vraagstukken. We behandelen uw aangiftes ‘breed’, dus in overleg met onze accountancycollega’s. Bij geschillen over de in de aangifte ingenomen fiscale standpunten voeren we de bezwaar- en zo nodig beroepsprocedures. Onze belastingadviseurs zijn als vanzelfsprekend nauw betrokken bij fusies, reorganisaties en overnames. Eerste contactpersoon voor de algemene fiscale praktijk is Raoul van Thiel.

Estate planning

Alle aandacht voor familiezaken. Estate planning vraagt om empathie en actuele fiscaal-juridische kennis op het gebied van huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenk- en erfbelasting. Deze kennis zetten onze adviseurs in op vele vraagstukken waar het gaat om uw familiebezit. Zo zijn onze specialisten estate planning onder meer actief in het kader bedrijfsopvolging, overdracht van vermogen tijdens leven, de afwikkeling van nalatenschappen en het opzetten van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Ook verzorgen zij aangiftes schenk- en erfbelasting. Voor meer informatie over onze estate planningpraktijk klikt u hier. Uw eerste contactpersoon voor advies over estate planning is Olga Huig.

Omzetbelasting

Omzetbelasting bij benadering berekenen, kan bijna iedereen. Het echte werk heet optimalisatie van uw btw-positie. De regelgeving blijft gedetailleerd, ondanks smeekbedes tot vereenvoudiging uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Joanknecht & Van Zelst gebruikt de aanwezige kennis voor een klantgerichte oplossing van complexe vraagstukken; voor bedrijven, stichtingen, (semi-)overheden en non-profit organisaties, zowel in nationaal als EU-verband en daarbuiten. Een bijzondere deelspecialisatie zijn onroerendgoedtransacties in relatie tot overdrachtsbelasting. Zo nodig voert ons kantoor uw bezwaar- en beroepsprocedures. Heeft u behoefte aan btw-advies of wilt u een afspraak maken voor een kennismaking, neem dan contact op met Rianne van den Dungen.

Loonheffingen

Wanneer is sprake van loon? De vraag lijkt eenvoudig, maar is voer voor bijna wetenschappelijke polemieken. Een treffend voorbeeld: zelfs voor uw meewerkende kinderen mag u, onder bepaalde voorwaarden, een vereenvoudigde regeling voor loonheffingen toepassen. Met andere woorden, in het krachtenveld tussen Belastingdienst en ondernemingen spelen loonheffingen een ongekend belangrijke rol. Loonbelasting en premies werknemersverzekeringen kennen ieder hun eigen regels en valkuilen. Hierbij is de aanwezigheid van gerichte kennis een must bij ieder vraagstuk of discussie met de Belastingdienst. Onze loonheffingspecialisten zijn u graag van dienst. Eerste contactpersoon is Anja Wielowski.

Innovatie

De overheid biedt innovatieve en duurzame ondernemers een breed scala van fiscale en financiële stimuleringsregelingen. Deze staan open voor ondernemingen in vrijwel alle sectoren. De WBSO biedt financiële ondersteuning voor ondernemingen die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO is vaak een entreebewijs tot de RDA en Innovatiebox, maar ook voor projectfinanciering bij de bank en/of overheid. Via fiscale regelingen maakt de overheid milieuvriendelijke en/of energiebesparende investeringen extra aantrekkelijk. De MIA bevordert de aankoop milieuvriendelijke investeringen of apparatuur. VAMIL stimuleert de marktintroductie van uw milieuvriendelijke productinnovaties. Ook deskundig gebruik van de EIA levert fiscale voordelen op. Eerste contactpersoon voor innovatie- en investeringsregelingen is Roel Oosterveen.

Internationaal belastingadvies

Parate kennis van internationale regelingen is onmisbaar als uw bedrijf zich over de landsgrenzen begeeft. Zo nodig in samenwerking met onze collega-kantoren in het buitenland informeren we u over verrekenprijzen en de buitenlandse structurering van uw onderneming of bezittingen. We begeleiden u bij overnames, joint ventures en adviseren wij over vragen ten aanzien van grensoverschrijdend personeel. Ook begeleiden we particulieren (emigratie/immigratie), expatregelingen en buitenlandse tewerkstelling. Uw eerste contactpersoon voor de internationale praktijk is Raoul van Thiel.

PrimeGlobal
Joanknecht & Van Zelst is een onafhankelijk lid van PrimeGlobal. PrimeGlobal is een internationaal samenwerkingsverband met meer dan 350 onafhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren in 90 landen.