Controleren jaarrekeningen

83313266

Rechtspersonen die voldoen aan de zogenoemde omvangcriteria zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren. Alleen accountantsorganisaties met AFM-vergunning mogen deze controles uitvoeren. Joanknecht & Van Zelst beschikt over de AFM-vergunning conform de Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). Centraal in onze controleaanpak staan uw interne organisatie en risicobeheersing. Aan de orde komen onder meer een analyse van de bedrijfsprocessen, de IT-infrastructuur en de ontwikkelingen binnen uw bedrijf in relatie tot de omgeving. Afhankelijk van de complexiteit schakelen wij bij uitvoering een van onze ervaren EDP-auditors in. Deze werkwijze garandeert zowel een efficiënte controleaanpak als inzicht in uw interne beheersingsstructuur. Vaste onderdelen van de rapportage zijn een sterkte-zwakteanalyse van uw beheersingsstructuur, handreikingen om uw interne en administratieve organisatie te verbeteren en adviezen op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Onderscheidend in de aanpak van Joanknecht & Van Zelst is dat onze wettelijke rol als controlerend accountant prima samengaat met korte lijnen en pragmatische oplossingen. Ook als u internationaal actief bent, kunnen wij u via PrimeGlobal van dienst zijn. Eerste contactpersoon is Edwin Vogel.

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


A2.2 omzetbelasting - banner normal