Accountancy

A.1. Accountancy banner normal

Onze accountants zijn hoog opgeleid, hebben een brede praktijkervaring en houden hun kennis op peil. Wij gaan graag verder dan het ondersteunen van uw financiële administratie, het samenstellen of controleren van uw jaarrekening en het opstellen van uw belastingaangiftes. Vanuit een grondige kennis van uw onderneming hebben wij een scherp oog voor ontwikkelingen en kansen. We adviseren u graag; gevraagd en ongevraagd. Eerste contactpersoon voor accountancy is Edwin Vogel.

Een greep uit onze accountancydiensten:

 

Deel dit via social media:
TwitterLinkedIn


achtergrond blok

Controleren jaarrekeningen

Rechtspersonen die voldoen aan de zogenoemde omvangcriteria zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren. Alleen accountantsorganisaties met AFM-vergunning mogen deze controles uitvoeren. Joanknecht & Van Zelst beschikt over de AFM-vergunning conform de Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

Centraal in onze controleaanpak staan uw interne organisatie en risicobeheersing. Aan de orde komen onder meer een analyse van de bedrijfsprocessen, de IT-infrastructuur en de ontwikkelingen binnen uw bedrijf in relatie tot de omgeving. Afhankelijk van de complexiteit schakelen wij bij uitvoering een van onze ervaren EDP-auditors in. Deze doorwrochte werkwijze garandeert zowel een efficiënte controleaanpak als inzicht in uw interne beheersingsstructuur. Vaste onderdelen van de rapportage is een sterkte-zwakteanalyse van uw beheersingsstructuur, handreikingen om uw interne en administratieve organisatie te verbeteren en adviezen op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied.

Onderscheidend in de aanpak van Joanknecht & Van Zelst is dat onze wettelijke rol als controlerend accountant prima samengaat met korte lijnen en pragmatische oplossingen. Ook als u internationaal actief bent, kunnen wij u via PrimeGlobal van dienst zijn.

Opstellen jaarrekeningen en belastingaangiftes

De balans opmaken, letterlijk en figuurlijk. Een vak apart, mede door de complexe, snel veranderende wet- en regelgeving. We schromen niet verder te gaan dan uitsluitend het vakkundig correct ordenen van cijfers. Echte meerwaarde ontstaat als de wereld achter de cijfers voor u wordt geïnterpreteerd. Hoe u bijvoorbeeld presteert ten opzichte van de benchmark. Natuurlijk wordt uw belastingaangifte tijdig, juist en fiscaal optimaal ingediend bij de Belastingdienst.

Administratieve dienstverlening

Brede ondersteuning van uw financiële administratie: een online second opinion, tussentijdse cijfers, het voorbereiden van uw aangiftes omzetbelasting of uw salarisadministratie. In overleg met uw vaste aanspreekpunt bepaalt u zelf welke administratieve diensten u door ons laat uitvoeren, zodat u zich kunt toeleggen op datgene waar u goed in bent en wat u het liefste doet: ondernemen. Voor eigentijdse dienstverlening maken wij gebruik van ons digitale portaal Joan.nu. Gebruiksgemak, efficiency en effectiviteit staan voorop.

Overige diensten

Onze organisatie biedt professionele ondersteuning en/of extra capaciteit voor bijvoorbeeld uw financiële administratie of interne accountantsdienst. We stellen onze professionals voor een korte of langere periode, parttime of fulltime ter beschikking. Door ervaring kunnen onze mensen direct beginnen met het voeren van (salaris)administraties, het invullen van controller- of compliancefuncties, het ondersteunen bij het selecteren van softwarepakketten, het uitvoeren van SOX- en andere interne audits en een breed scala van andere diensten.