De Wovo geeft doorstart meer kansen

wovo doorstart

In 2016 lag de Wet Continuïteit Ondernemingen bij de Eerste Kamer. Deze moest bij bedrijven in nood een flitsfaillissement of pre-pack mogelijk maken. Daarbij kon de onderneming zich in stilte voorbereiden op een doorstart, nog voor het faillissement een feit was. In voorgaande jaren hadden rechters daarom vaak al bewindvoerders aangesteld voor ingang van het faillissement.

Oneigenlijk gebruik

De Wet Continuïteit Ondernemingen is echter in de Eerste kamer gesneuveld. In de praktijk bleek dat dergelijke doorstarts vaak alleen als doel hadden overtollig of duur personeel te ontslaan. Om echte doorstarts mogelijk te maken moest dit oneigenlijk gebruik eerst worden gestopt. Met de voorgestelde Wet overgang van onderneming in faillissement (Wovo) lijkt dit te worden geregeld. Delen van bedrijven in faillissement kunnen daarbij worden gered, als recht wordt gedaan aan de werknemersbelangen.

Draagvlak voor ontslag

Binnen de Wovo heeft de doorstarter nog steeds de mogelijkheid om niet alle personeelsleden over te nemen. Hij moet daar een goede reden voor hebben, die ook blijkt uit zijn ondernemingsplan. Voor dit plan dient hij wel de ondernemingsraad, de curator en de rechter-commissaris voor zich te winnen. Om geen tijd te verliezen kan hij hen opeenvolgend vragen binnen drie werkdagen met het ondernemingsplan in te stemmen. Eventueel kan hij in overleg met de vakbonden de arbeidsvoorwaarden aanpassen.

Afstemming vooraf onontbeerlijk

In de praktijk betekent dit dat het ondernemingsplan al vóór de doorstart met de betrokken partijen moet zijn afgestemd. In het plan moeten de Economische, Technische of Organisatorische (EKO) redenen blijken waarom niet alle werknemers kunnen worden overgenomen bij de doorstart.

Het gaat vaak om de volgende gecombineerde redenen:

– de slechte financiële situatie van de onderneming, die ook na de doorstart een rol blijft spelen;
– alleen met een gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging en noodgedwongen ontslag kan de bedrijfsvoering van de doorgestarte onderneming weer doelmatig zijn;
– afname van werk of orders, bijvoorbeeld doordat klanten in de hectiek van een mogelijk faillissement geen orders meer plaatsen of weggelopen;
– een noodzakelijke bedrijfsverhuizing; of
– organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals verdergaande automatisering van de bedrijfsvoering.

Spiegel of niet spiegelen?

Wordt er aan de EKO criteria voldaan? Dan kan een deel van de werknemers afvloeien volgens de inspiegelingsmethode. De doorstarter mag daarvan eventueel 10% afwijken. De doorstarter mag een alternatief reductieplan doorvoeren, mits de ondernemingsraad daarmee instemt. Mocht het doorgestarte bedrijf binnen 26 weken weer mensen aannemen, dan heeft de ontslagen werknemer voorrang, wanneer zijn oude baan weer wordt ingevuld.

Nu de pre-pack nog

Lange tijd leek het alsof er in Nederland geen plaats was voor het doorstarten van noodlijdende bedrijven. Daarin is met de Wovo nu verandering gekomen. Als hierna ook de pre-pack door de Kamer komt, loont het om samen met recovery-specialisten van Joanknecht de nieuwe doorstartkansen te benutten.

Contact

Wilt u meer weten over de voorgestelde Wet overgang van onderneming in faillissement (Wovo)? Dan kunt u contact opnemen met Georges de Méris, partner corporate finance en forensics & recovery, per e-mail of telefoon op  +31 (0)40 240 9476.