De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting

De aangifteperiode is weer gestart. Jaarlijks verzorgen wij vele aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV). Inmiddels hebben wij de update van onze aangiftesoftware ontvangen. We gaan dan ook aan de slag met het opstellen van de aangiften inkomstenbelasting 2018. Nieuw is dat wij gebruik gaan maken van de gegevens uit de ‘vooraf ingevulde aangiften’ (VIA) van De Belastingdienst. Wat dit voor u betekent, leest u in dit nieuwsbericht.

De vooraf ingevulde aangifte (VIA)

De Belastingdienst beschikt over kwalitatief steeds betere informatie ten aanzien van de aangifte inkomstenbelasting . Deze gegevens worden aangeboden in de ‘vooraf ingevulde aangifte’. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens, zoals loon, WOZ-waarde, hypotheekgegevens en banksaldi. Wij gaan gebruik maken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Voor ons dienen deze gegevens als controlemiddel bij het opstellen van de aangiften. Helaas betreft het niet meer dan een extra hulpmiddel. Wij moeten de gegevens blijven controleren op volledigheid en correctheid. Daarnaast zijn wij verplicht zijn om de onderliggende documentatie (jaaropgaven, etc..) van de aangifte in ons dossier te hebben. Toch hebben wij graag de beschikking over dit extra controlemiddel, ook om eventuele discussies met De Belastingdienst of vragenbrieven in relatie tot deze informatie te kunnen voorkomen.

Machtiging verstrekken

De vooraf ingevulde aangifte is voor ons alleen beschikbaar, als u als klant daarvoor toestemming geeft. Wij krijgen pas beschikking over deze gegevens na registratie van een machtiging. De machtigingen zijn onlangs door ons aangevraagd bij De Belastingdienst. Daarom krijgen onze klanten binnenkort een registratiebrief van De Belastingdienst. In deze brief wordt verzocht om Joanknecht toegang te geven tot de gegevens uit de vooraf ingevulde aangifte. Gaat u hiermee akkoord, dan vragen we u deze brief aan ons door te sturen (aangifte@joanknecht.nl). In het formulier staat namelijk een activeringscode/QR-code.

Kenmerken machtiging

De registratie van een machtiging voor de vooraf ingevulde aangifte geldt voor één aangiftejaar. U kunt dus per aangiftejaar beslissen of u akkoord gaat met de machtiging. Dit betekent ook dat u elk jaar zo’n brief ontvangt. Daarnaast geldt de registratie van een machtiging per klant. Verzorgen wij ook de aangifte voor uw partner, dan moet die afzonderlijk toestemming geven.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de (vooraf ingevulde) aangifte inkomstenbelasting? Neem dan contact op met onze aangiftepraktijk.