De druk op de bedrijfsopvolgingsregeling neemt toe