Cybersecuritybeeld Nederland 2018

 

Jaarlijks brengt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) uit. Dit beeld geeft inzicht in de dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. In de kern is de boodschap gelijk aan die in 2017, namelijk dat de digitale weerbaarheid in Nederland achterblijft bij de grote groei aan dreigingen. Sterker nog: deze digitale dreigingen in Nederland nemen alleen maar toe.

De zes kernproblemen die gesignaleerd worden zijn als volgt:

  1. Cyberaanvallen zijn laagdrempelig, weinig riskant en profijtelijk, waardoor de dreiging een permanent probleem wordt.
  2. De toegang tot kennis en tools is bijzonder toegankelijk.
  3. Er is een keur aan onveilige producten en diensten die de achilleshiel van de digitale veiligheid vormen.
  4. Afwegingen tussen gebruiksgemak en veiligheid leiden tot concessies die gedaan worden ten nadele van de veiligheid.
  5. Er is sprake van een toenemende complexiteit, waardoor de weerbaarheid onder druk komt te staan.
  6. Afhankelijkheid van (buitenlandse) leveranciers.

Vooral de laagdrempeligheid die cybercriminaliteit kent (met relatief weinig inspanning en geld zijn de middelen aan te schaffen) en de potentieel grote impact maakt dat iedere organisatie maatregelen moet nemen om zich weerbaar(der) te maken. Wilt u weten hoe weerbaar uw organisatie op IT-vlak is? Neem contact op met Lucas Vousten, partner IT audit, via mail naar lvousten@joanknecht.nl of per telefoon +31 (0)40 240 9516.