Coulance voor WBSO-mededeling 2019 tot en met 15 juni 2020

Indien u in 2019 gebruik heeft gemaakt van de WBSO en hiervoor één of meerdere S&O-verklaringen heeft ontvangen, dient u normaal gesproken uiterlijk 31 maart 2020 de gerealiseerde S&O-uren te melden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). In verband met de coronacrisis heeft de RVO besloten coulant om te gaan met de deadline. De melding kan nog worden gedaan tot en met 15 juni 2020.

WBSO

WBSO is de afkorting van Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Tegenwoordig spreekt men ook wel van Speur & Ontwikkelingswerk (S&O). WBSO is een loonkostensubsidie voor u en uw personeel en bestemd voor Nederlandse bedrijven die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector.

Mededeling

Indien u in 2019 gebruik heeft gemaakt van de WBSO en hiervoor één of meerdere S&O-verklaringen heeft ontvangen, dient u normaal gesproken uiterlijk 31 maart 2020 de gerealiseerde S&O-uren te melden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Als het niet is gelukt de melding in te dienen voor 1 april 2020, kan de melding nog gedaan worden tot en met 15 juni 2020 zonder dat de RVO deze als te laat beschouwt of een boete oplegt. Als u S&O-verklaringen ontvangt op basis van kosten en uitgaven moet u ook de gerealiseerde kosten en uitgaven doorgeven. Zelfstandige ondernemers geven alleen de gemaakte S&O-uren door als dit minder is dan 500 uur. Gelijktijdig met de mededeling kunt u ook de burgerservicenummers van de S&O-medewerkers uit 2019 doorgeven.

Melding indienen

De melding kan via het eLoket worden ingediend. Hier is ook verdere informatie te vinden over de procedure. Uiteraard kunnen wij u ook helpen met de melding. Neem hiervoor contact op met een van onze belastingadviseurs.