Coulance maatregelen voor fiscale gevolgen van thuiswerken in coronacrisis

Op 20 maart jl. informeerden wij u over een aantal fiscale en sociale verzekeringsrechtelijke gevolgen voor werkgever en werknemer als werknemers thuiswerken in de coronacrisis. Inmiddels heeft de Belastingdienst besloten tot een aantal coulance maatregelen, die we hieronder kort benoemen.

Vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

De verandering in het reispatroon van de werknemer heeft vooralsnog geen gevolgen voor het uitbetalen van de vaste netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Deze kan dus, ook al werkt de werknemer volledig thuis, nog steeds onbelast uitbetaald worden. Deze coulance maatregel van de Belastingdienst geldt vanaf 12 maart 2020.

Belastingheffing in woonland bij internationaal werken?

Als een werknemer in Nederland werkt en in bijvoorbeeld België of Duitsland woont, is het salaris in Nederland belast voor zover dat ziet op fysiek in Nederland gewerkte dagen. Het deel van het salaris dat ziet op dagen gewerkt in het woonland, is in het woonland belast. Indien de werknemer nu door de coronacrisis thuiswerkt, zou dat gevolgen voor de belastingheffing hebben en mogelijk ook voor zijn netto inkomen. Bovendien leidt het tot meer administratieve verplichtingen voor werkgever en werknemer. Dat vindt de Belastingdienst ongewenste gevolgen, zeker in relatie tot de buurlanden Duitsland en België.

Nederland heeft derhalve met Duitsland in een speciale overeenkomst overeenstemming bereikt dat, in afwijking van de regels van het Nederlands-Duits belastingverdrag, gedurende de coronacrisis de belastingheffing tussen Nederland en Duitsland blijft zoals die zou zijn geweest in de normale werksituatie. Uiteraard kan de belastingplichtige, mocht dat wenselijk zijn, zich beroepen op de normale regels van het belastingverdrag (bijvoorbeeld als er daardoor minder belasting verschuldigd is).

Met België is een dergelijke overeenkomst nog niet bereikt, de onderhandelingen hierover lopen nog.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de fiscale gevolgen van het thuiswerken voor u en uw medewerkers? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of met onderstaande belastingadviseur:

Fabiënne Hol-van Goethem | +31 (0)40 240 9464 | fhol@joanknecht.nl