Coronacrisis: fiscale gevolgen van thuiswerken

Corona-crisis: fiscale gevolgen van thuiswerken

Vanwege de huidige coronacrisis werken veel werknemers niet op kantoor maar vanuit huis. Thuiswerken heeft voordelen, zoals het wegvallen van de reistijd voor deze werknemers. Het thuiswerken heeft echter fiscale, soms nadelige, gevolgen voor bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding. Ook voor grenswerkers kan thuiswerken fiscale gevolgen hebben op fiscaal en sociaal verzekeringsgebied. Lees in dit artikel over de fiscale gevolgen van thuiswerken.

Reiskostenvergoeding op declaratiebasis

Als een werknemer zijn of haar reiskosten declareert en de werkgever op basis van deze declaraties reiskosten vergoedt, hoeft u als werkgever geen reiskosten te vergoeden als de werknemer niet gereisd heeft. Als de werknemer thuiswerkt, is er in dit geval dus geen verplichting tot betaling van reiskostenvergoeding.

Vaste reiskostenvergoeding

De verandering in het reispatroon van de werknemer als gevolg van thuiswerken heeft vooralsnog geen gevolgen voor het uitbetalen van de vaste netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Deze kan dus, ook al werkt de werknemer volledig thuis, nog steeds onbelast uitbetaald worden. Deze coulance maatregel van de Belastingdienst geldt vanaf 12 maart 2020.

Internationale situaties

In internationale situaties gelden weer andere consequenties. Wat als je medewerkers hebt die niet in Nederland wonen? Voor werknemers die in een ander land, bijvoorbeeld België of Duitsland, wonen kan het thuiswerken ook gevolgen hebben voor hun fiscale en sociale zekerheidspositie.

Sociale zekerheidspositie van werknemers woonachtig in het buitenland

Als de werknemer door het thuiswerken meer dan 25% van de werktijd in zijn of haar woonland werkt, raakt op basis van de Europese regelgeving de werknemer sociaal verzekerd in het woonland. De werknemer is niet meer sociaal verzekerd in Nederland. Dat kan uiteraard tot ongewenste situaties leiden nu veel werknemers door de maatregelen rondom de coronacrisis (moeten) thuis werken.

Zowel Nederland als België als Duitsland hebben inmiddels besloten dat het meer dan normaal thuiswerken als gevolg van de coronacrisis (vooralsnog) niet zal leiden tot een wijziging van de sociale zekerheidspositie van de werknemer. De sociale zekerheidspositie van de werknemer blijft dus zoals die was voorafgaand aan de coronacrisis. Hiervoor hoeven geen additionele formaliteiten vervuld te worden. De aanvraag van een A1-verklaring is hiervoor niet persé noodzakelijk. Echter, indien de werknemer ook al voor de coronacrisis regelmatig in zijn woonland werkzaamheden verrichtte en/of de werknemer ook na afloop van de coronacrisis regelmatig in zijn woonland werkzaam zal zijn, dient wel een A1-verklaring aangevraagd te worden.

Werknemers woonachtig in een ander land: mogelijke salary split voor de belastingheffing

Heeft u werknemers die wonen in bijvoorbeeld België of Duitsland en normaal gesproken fulltime in Nederland werken? Dan is normaliter het salaris in Nederland belast. Als deze werknemers thuis gaan/moeten werken, zal op basis van het betreffende belastingverdrag het gedeelte van het salaris dat ziet op de thuiswerkdagen belastbaar worden in België of Duitsland. In dat land, het woonland, worden namelijk fysiek de werkzaamheden verricht. Er ontstaat een zogeheten salary split, waarbij een gedeelte van het salaris in Nederland belast is en een gedeelte van het salaris in het woonland van de werknemer. Dit kan gevolgen hebben voor het nettosalaris van de werknemer. Voor u als werkgever betekent dit dat de salarisadministratie voor deze werknemer aangepast zal moeten worden.

Het meer thuiswerken kan derhalve tot ongewenste fiscale gevolgen leiden. Nederland heeft inmiddels zowel met Duitsland als met België in speciale overeenkomsten overeenstemming bereikt dat, in afwijking van de regels van het Nederlands-Duits c.q. Nederlands-Belgisch belastingverdrag, gedurende de coronacrisis de belastingheffing tussen Nederland en Duitsland c.q. Nederland en België blijft, zoals die zou zijn geweest in de normale werksituatie. Uiteraard kan de belastingplichtige, mocht dat wenselijk zijn, zich beroepen op de normale regels van het belastingverdrag (bijvoorbeeld als er daardoor minder belasting verschuldigd is). Ook zijn er afspraken met beide landen gemaakt over het salaris dat ziet op dagen die niet gewerkt worden als gevolg van de coronamaatregelen en voor de sociale zekerheidsuitkeringen ontvangen als gevolg van de coronamaatregelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de fiscale gevolgen van het thuiswerken voor u en uw medewerkers? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of met onderstaande belastingadviseur:

Fabiënne Hol-van Goethem | +31 (0)40 240 9464 | fhol@joanknecht.nl