Corona-crisis: fiscale gevolgen van thuiswerken

Corona-crisis: fiscale gevolgen van thuiswerken

Vanwege de huidige corona-crisis werken veel werknemers niet op kantoor maar vanuit huis. Thuiswerken heeft voordelen, zoals het wegvallen van de reistijd voor deze werknemers. Het thuiswerken heeft echter fiscale, soms nadelige, gevolgen voor bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding. Ook voor grenswerkers kan thuiswerken fiscale gevolgen hebben op fiscaal en sociaal verzekeringsgebied. Lees in dit artikel over de fiscale gevolgen van thuiswerken.

Reiskostenvergoeding op declaratiebasis

Als een werknemer zijn of haar reiskosten declareert en de werkgever op basis van deze declaraties reiskosten vergoedt, hoeft u als werkgever geen reiskosten te vergoeden als de werknemer niet gereisd heeft. Als de werknemer thuiswerkt, is er in dit geval dus geen verplichting tot betaling van reiskostenvergoeding.

Vaste reiskostenvergoeding

Als u aan uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding betaalt, dan mag u deze in eerste instantie maximaal zes weken onbelast doorbetalen, als de werknemer thuiswerkt. Verwacht u echter dat de werknemer langdurig thuis blijft werken, dan mag u de reiskostenvergoeding de lopende en de eerstvolgende kalendermaand doorbetalen. Als de werknemer vervolgens weer naar kantoor komt, mag u de reiskostenvergoeding weer gaan betalen vanaf de eerste maand na de maand waarin de werknemer weer op kantoor werkt.

Internationale situaties

In internationale situaties gelden weer andere consequenties. Wat als je medewerkers hebt die niet in Nederland wonen?

Sociale zekerheidspositie van werknemers woonachtig in het buitenland

Als de werknemer door het thuiswerken meer dan 25% van de werktijd in zijn of haar woonland werkt, raakt op basis van de Europese regelgeving de werknemer sociaal verzekerd in het woonland. De werknemer is niet meer sociaal verzekerd in Nederland. Dat kan uiteraard tot ongewenste situaties leiden nu veel werknemers door de maatregelen rondom de corona-crisis (moeten) thuis werken.

Zowel Nederland als België als Duitsland hebben inmiddels besloten dat het meer dan normaal thuiswerken als gevolg van de corona-crisis (vooralsnog) niet zal leiden tot een wijziging van de sociale zekerheidspositie van de werknemer. De sociale zekerheidspositie van de werknemer blijft dus zoals die was voorafgaand aan de corona-crisis. Hiervoor hoeven geen additionele formaliteiten vervuld te worden. De aanvraag van een A1-verklaring is hiervoor niet persé noodzakelijk. Echter, indien de werknemer ook al voor de corona-crisis regelmatig in zijn woonland werkzaamheden verrichtte en/of de werknemer ook na afloop van de corona-crisis regelmatig in zijn woonland werkzaam zal zijn, dient wel een A1-verklaring aangevraagd te worden.

Werknemers woonachtig in een ander land: mogelijke salary split voor de belastingheffing

Heeft u werknemers die wonen in bijvoorbeeld België of Duitsland en normaal gesproken fulltime in Nederland werken? Dan is normaliter het salaris in Nederland belast. Als deze werknemers thuis gaan/moeten werken, zal op basis van het betreffende belastingverdrag het gedeelte van het salaris dat ziet op de thuiswerkdagen belastbaar worden in België of Duitsland. In dat land, het woonland, worden namelijk fysiek de werkzaamheden verricht. Er ontstaat een zogeheten salary split, waarbij een gedeelte van het salaris in Nederland belast is en een gedeelte van het salaris in het woonland van de werknemer. Dit kan gevolgen hebben voor het nettosalaris van de werknemer. Voor u als werkgever betekent dit dat de salarisadministratie voor deze werknemer aangepast zal moeten worden.

Het meer thuis werken kan derhalve tot ongewenste fiscale gevolgen leiden. In diverse landen wordt nu bekeken of er maatregelen nodig zijn om deze ongewenste fiscale gevolgen naar aanleiding van meer thuiswerken door de corona-crisis te voorkomen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Meer informatie

Lees onze whitepaper (meest actuele versie staat achter deze link!) over alle overheidsmaatregelen en maatregelen die u zelf kunt treffen als ondernemer in de corona-crisis. Wilt u meer informatie over de fiscale gevolgen van het thuiswerken voor u en uw medewerkers? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of met een van onderstaande belastingadviseurs:

Fabiënne Hol-van Goethem | +31 (0)40 240 9464 | fhol@joanknecht.nl

Manouk van Meer | +31 (0)40 240 9470 | mvmeer@joanknecht.nl