Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Consequenties Wet Arbeidsmarkt in Balans

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil door middel van het in april 2018 gepresenteerde wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het aantrekkelijker maken voor werkgevers om medewerkers in vaste dienst te nemen. Door deze wet zou de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid verminderd moeten worden.

Voorbeeld van een maatregel van de WAB is het invoeren van een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, ook wanneer er sprake is van een proeftijd. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2020. Echter, om piekbelasting bij de Belastingdienst door de inwerkingtreding van de WAB te voorkomen, worden er een aantal maatregelen per direct van kracht en zullen deze maatregelen terugwerken tot 29 juni 2018, 17.00 uur.

We gaan in op de (directe) consequenties van deze maatregelen:

1) Wijzigingen in sectorindeling op verzoek van werkgever

Een onderneming wordt door de Belastingdienst in een bepaalde sector ingedeeld. De sectorindeling is van invloed op de premielasten voor de werkgever. In het verleden konden werkgevers een verzoek indienen om met terugwerkende kracht met een maximum van vijf jaren te worden ingedeeld in een andere sector. Op die manier konden werkgevers betaalde premies over een bepaalde periode terugkrijgen. Dit is per 29 juni 2018 niet meer mogelijk. De sectorindeling kan slechts gewijzigd worden met een ingangsdatum in de toekomst. Indien een werkgever te weinig premies heeft afgedragen door een verkeerde sectorindeling en dit te laat heeft doorgegeven, kan het nog wel zo zijn dat de Belastingdienst premies navordert.

2) Verzoeken om gesplitste aansluitingen

Met een verzoek om een gesplitste aansluiting kon een werkgever uiteenlopende onderdelen (werkzaamheden) van de onderneming in verschillende sectoren in laten delen. Dit soort verzoeken worden tevens per 29 juni 2018 om 17.00 uur niet meer in behandeling genomen.

3) Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenondernemingen

Een werkgever kon desgewenst verzoeken om te worden ingedeeld in dezelfde sector als de werkgever met wie hij binnen een concern verbonden is, waarvan de werkgever een nevenbedrijf of neveninstelling is. Ook dit is per 29 juni 2018 niet meer mogelijk.

Bovenstaande wijzigingen zijn niet van invloed op de huidige sectorindeling van de werkgever.

Mocht u vragen hebben over de consequenties van de onmiddellijke inwerkingtreding van bovenstaande maatregelen voor u, neem dan gerust contact op met onze salarisadministratie via salarisadministratie@joanknecht.nl of op telefoonnummer +31 (0) 40 240 9526.