Commissarissen overschatten hun kennis over digitalisering

“Bestuurders en commissarissen overschatten hun kennis en kunde op het gebied van digitalisering”, is een van de uitkomsten in een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Nationaal Register en Nederland ICT, in samenwerking met VNO-NCW. Volgens het onderzoek is er te weinig oog voor de strategische potentie van digitalisering, wordt vooral aandacht besteed aan bedreigingen en veel minder aan kansen.

Het belang van ICT en digitale transformatie wordt breed erkend, zo blijkt uit het onderzoek. Maar het wordt vooral operationeel en vanuit risicomanagement benaderd. Is dit onderzoek nu representatief voor geheel ondernemend Nederland? Vanuit onze praktijk lijkt een genuanceerder beeld op zijn plaats. Uitzonderingen daargelaten, ontbreekt het bij bestuurders en commissarissen inderdaad aan voldoende kennis om daadwerkelijk een goed beeld te vormen over het thema digitalisering binnen de eigen organisatie. Ervaring in onze praktijk laat echter vaak zien dat juist wel eerder gekeken wordt naar de kansen die IT biedt. De lange termijn strategische impact die digitalisering kan hebben blijft soms wel onderbelicht. Verder is vaak onvoldoende zicht op de risico’s die digitalisering met zich mee kan brengen. Risico’s richten zich dan niet alleen op IT-security- en privacyrisico’s (die de afgelopen jaren veel aandacht hebben gekregen in de media), maar ook op bijvoorbeeld de beheersingsrisico’s bij uitbesteding, risico’s van onlinebedrijfsmodellen etc.

Lees het hele artikel met uitkomsten van het onderzoek hier.

Wilt u meer weten over kansen en mogelijkheden van digitalisering? Neem dan contact op met onze IT-specialisten van IT-Services.

Lucas Vousten | +31 (0)40 240 9516 | lvousten@joanknecht.nl

Jeroen Vervoort | +31 (0)40 240 9494 | jvervoort@joanknecht.nl