Collectieve of individuele arbeidsvoorwaarden voor uw onderneming?

 

Ongeveer 85% van de medewerkers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat u met uw onderneming onder een cao valt.  Soms is het echter niet helemaal duidelijk of een onderneming wel daadwerkelijk gebonden is aan een bepaalde cao. In dit artikel gaan we in op het toepassen van een cao op uw onderneming.

Een cao is van toepassing, als:

  • de ondernemer is aangesloten bij een werkgeversorganisatie die met de vakbonden een cao heeft afgesloten;
  • de ondernemer onder een cao valt die algemeen verbindend verklaard is door de Minister.

In de arbeidsovereenkomst dient een clausule opgenomen te worden dat de cao van toepassing wordt verklaard (een incorporatiebeding).

Afwijken van de cao

De afspraken in een bepaalde cao gaan vóór de afspraken die in een individuele arbeidsovereenkomst worden bepaald. Wanneer een cao van toepassing is, mag slechts ten gunste van de werknemer afgeweken worden van de cao, tenzij de cao afwijking ten gunste van de werknemer niet toestaat. Dit verschilt van cao tot cao. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een zogenaamde minimum-cao, mag er ten gunste van de werknemer worden afgeweken. Bij een standaard-cao mag dit niet.

Cao-wijzigingen doorvoeren

Juli en augustus vormen normaliter de periode waarin bij veel sectoren cao-verhogingen van toepassing zijn. Nadeel van de gebondenheid aan een cao is dat deze cao-verhogingen in beginsel gevolgd dienen te worden. Wanneer uw werknemer het cao-loon krijgt, is het evident dat een loonsverhoging bij cao-wijzigingen doorgevoerd dient te worden. Wanneer een werknemer reeds meer krijgt dan in de cao bepaald, moet de loonsverhoging echter ook worden doorgevoerd. Alle facetten van de cao moeten juist worden toegepast.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de gebondenheid of toepassing van uw cao, neem dan gerust contact op met Ellen Blenckers, coördinator salarisadministratie, via eblenckers@joanknecht.nl.