Checklist: is uw hr-administratie op orde?

hr-administratie checklist

Het op orde hebben van de hr-administratie is belangrijk, zeker in deze tijden van crisis. Dit stelt een ondernemer in staat om snel te handelen op basis van de juiste informatie. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een van de noodmaatregelen van de overheid of voor scenario’s zoals aanvraag van ontslag op basis van bedrijfseconomische gronden.

Vaak ontbreekt het, door de hectiek van de dag, aan tijd en ruimte om met aandacht de hr-administratie op orde te houden. Mogelijk zijn er door de huidige situatie nu wel kansen, en helaas misschien ook noodzaak, om tijd te besteden aan deze administratie.

Op te nemen gegevens in hr-administratie

Gegevens die opgenomen dienen te zijn in uw hr-administratie zijn onder andere:

  • Stamgegevens werknemers
  • Relevante documenten zoals kopie ID, arbeidsovereenkomst, studieovereenkomst, werkvergunning
  • Check op bijzondere rechten, denk aan LIV en 30%-regeling
  • Functieomschrijvingen of rolbeschrijvingen
  • Documentatie verbeter- en ontwikkeltrajecten
  • Overzichten, bijvoorbeeld personeelslijsten vaste medewerkers vs. flexibele schil

We adviseren om vooraf te bepalen wie deze werkzaamheden kan oppakken gezien vereiste nauwkeurigheid en omgang met persoonsgegevens. Neem altijd de richtlijnen van de AVG in acht.

Checklist volledigheid hr-administratie

Om de controle van uw hr-administratie makkelijker te maken hebben wij een checklist opgesteld. Deze geeft een overzicht van welke gegevens in de hr-administratie aanwezig zouden moeten zijn. Deze tool is eenvoudig en praktisch in te zetten. We bieden deze checklist gratis aan. Neem hiervoor gerust contact op met onze hr-adviseur of bekijk onze HR-Services pagina.