Het wetsvoorstel dat de stille voorbereiding van een faillissement achter de schermen (de “pre-pack”) moet regelen, ligt al bijna twee jaar ter goedkeuring in de Eerste Kamer. De recente gebeurtenissen rondom het Slotervaartziekenhuis en geldtransporteur SecurCash tonen de noodzaak van een goede wettelijke regeling weer...

In oktober 2018 is de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB) in werking getreden. De WBB biedt vooral mkb-ondernemers nieuwe mogelijkheden om tegen misbruik en diefstal van hun bedrijfsgeheimen op te treden. De bekendste vormen van ontvreemden zijn ‘computervredebreuk’ (hacking), bedrijfsspionage, het stiekem meenemen van stukken en...

  De laatste tijd is in de kranten veel geschreven over fraudegevallen en het gebrek aan betrokkenheid van de controlerend accountant. Dit roept de vraag op wat de directie mag verwachten van zijn accountant als het gaat om het opsporen en voorkomen van fraude. Frauderisico’s in de...

Op 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Een belangrijke verandering betreft de uitbreiding van de ondernemingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen. Wellicht geldt de meldplicht ook voor u.  Definitie ‘handelaren’ De Wwft is van...

  In de huidige tijd kunnen we bij meer van onze klanten het dak repareren als de zon schijnt. Als er toch financiële moeilijkheden zijn, benutten wij de overlevingskansen. We signaleren de trend dat de overlevingskansen van een onderneming in financiële moeilijkheden vergroot worden, onder andere door...

  Het is bekend dat in de medische sector de declaratiesystematiek complex en foutgevoelig is. Daardoor kunnen al snel verkeerde declaraties worden uitgestuurd. Dat zulke fouten een ziekenhuisdirectie zwaar kan worden aangerekend, ondervond de directie van het VU medisch centrum. De vraag is of een forensisch...

  Joanknecht 70 jaar! Een mooi moment om vooruit te kijken naar de komende jaren. Naast algemene mondiale trends zien we dichter bij huis vanuit onze business ontwikkelingen op het gebied van onder meer technologie, talentontwikkeling, familiebedrijven en internationaal zakendoen. Hier willen wij ons nu en...

  Per 1 mei 2018 start mr. drs. G.H.C. (Georges) de Méris RA als accountant bij Joanknecht. Georges versterkt de disciplines Corporate Finance en Forensics & Recovery, waar hij met name betrokken is bij de advisering van middelgrote en grote ondernemingen. Wij wensen Georges veel succes...

  Onlangs hebben wij bij een aantal klanten bij wijze van experiment op een ándere manier het gesprek ingestoken. We initieerde namelijk een ‘benen-op-tafel-gesprek’, om los te komen van de waan van de dag en te reflecteren. De centrale vraag voor onze klanten was: wat houdt...

  In beginsel bent u als bestuurder van een rechtspersoon niet aansprakelijk tegenover schuldeisers en andere belanghebbenden. Er is immers bij een rechtspersoon sprake van een afgescheiden vermogen, wat als gevolg heeft dat schuldeisers geen aanspraak kunnen maken op het privévermogen van de bestuurder. In een...