Inmiddels is duidelijk dat zowel de deal als de no-deal Brexit zijn weggestemd door het UK parlement. Vandaag stemt men over een eventueel uitstel van de Brexit. Dat betekent nog niet dat er daadwerkelijk uitstel komt. De EU moet hier ook mee instemmen. Het scenario...

Bij overlijden gaat het vermogen dat de erflater nalaat over op zijn of haar erfgenamen. Als erfgenaam krijg je de keuze om de nalatenschap te aanvaarden. Bij een zuivere aanvaarding heb je recht op de nalatenschap, maar ben je ook verplicht de schulden van de...

Indien u in 2018 gebruik heeft gemaakt van de WBSO en hiervoor één of meerdere S&O-verklaringen heeft ontvangen, dient u uiterlijk 31 maart 2019 de in dat jaar gerealiseerde S&O-uren te melden bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Lees meer over mededeling realisatie WBSO 2018...

Op Prinsjesdag 2018 is aangekondigd dat met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen wordt gereserveerd voor verlaging van de arbeidslasten voor het mkb. De concrete invulling van deze maatregel is onlangs bekendgemaakt: de werkkostenregeling (wkr) wordt op twee punten verruimd. De werkkostenregeling Binnen de...

De staatssecretaris heeft tijdelijk fiscaal overgangsrecht aangekondigd voor burgers en bedrijven. Dit overgangsrecht komt erop neer dat in het geval van een ‘no-deal’ Brexit voor de belastingen wordt gedaan, alsof het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) nog niet verlaten heeft. Het overgangsrecht geldt in...

De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering. Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intelligence; je kunt er niet omheen. Informatie-uitwisseling vindt continu plaats, de doorlooptijd van werkprocessen wordt korter en nieuwe digitale producten en...