Op 25 mei 2019 viert de AVG haar derde verjaardag. Sinds een jaar is iedere organisatie verplicht hieraan te voldoen. Maar weet u hoe veilig uw gegevens zijn?...

"Bestuurders en commissarissen overschatten hun kennis en kunde op het gebied van digitalisering", is een van de uitkomsten in een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Nationaal Register en Nederland ICT, in samenwerking met VNO-NCW. Volgens het onderzoek is er te weinig oog voor...

In het nieuwe Energieakkoord staat dat Nederland 100 petajoule gaat besparen aan energie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgerekend dat de huidige plannen in het Energieakkoord voor een besparing van 75 petajoule zorgen. Om te zorgen dat ook het bedrijfsleven meewerkt, wordt deze...

Het kan u anno 2019 niet meer ontgaan dat er risico’s kleven aan onze digitale samenleving. Geen week gaat voorbij zonder de aankondiging van een nieuw datalek. Altijd zijn veel persoonlijke gegevens buitgemaakt. Recentelijk heeft er echter een bijzonder verontrustend datalek plaatsgevonden, een van de...

De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering. Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intelligence; je kunt er niet omheen. Informatie-uitwisseling vindt continu plaats, de doorlooptijd van werkprocessen wordt korter en nieuwe digitale producten en...

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik een blog over de deponeringseisen die de Nederlandse wet stelt aan rechtspersonen (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij). Dat blog is nog steeds actueel en te lezen op onze website. Jaarrekeningen over boekjaren die zijn geëindigd op...

In oktober 2018 is de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB) in werking getreden. De WBB biedt vooral mkb-ondernemers nieuwe mogelijkheden om tegen misbruik en diefstal van hun bedrijfsgeheimen op te treden. De bekendste vormen van ontvreemden zijn ‘computervredebreuk’ (hacking), bedrijfsspionage, het stiekem meenemen van stukken en...

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, na bijna een halfjaar, duidelijkheid gegeven over de documentatieplicht vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als belangrijkste aanbeveling staat het benoemen van de bewaartermijnen per type persoonsgegeven in het register van verwerkingen genoemd. Joanknecht gebruikt het register van verwerkingen als evaluatiemiddel...

  Tweefactorauthenticatie (2FA) is een techniek die het mogelijk maakt in te loggen door het gebruik van twee (of meer) manieren van inloggen: een wachtwoord in combinatie met een sms’je, token of QR-code bijvoorbeeld. Deze manier is bij de meeste mensen bekender geworden door het gebruik...