De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering. Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intelligence; je kunt er niet omheen. Informatie-uitwisseling vindt continu plaats, de doorlooptijd van werkprocessen wordt korter en nieuwe digitale producten en...

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik een blog over de deponeringseisen die de Nederlandse wet stelt aan rechtspersonen (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij). Dat blog is nog steeds actueel en te lezen op onze website. Jaarrekeningen over boekjaren die zijn geëindigd op...

In oktober 2018 is de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB) in werking getreden. De WBB biedt vooral mkb-ondernemers nieuwe mogelijkheden om tegen misbruik en diefstal van hun bedrijfsgeheimen op te treden. De bekendste vormen van ontvreemden zijn ‘computervredebreuk’ (hacking), bedrijfsspionage, het stiekem meenemen van stukken en...

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, na bijna een halfjaar, duidelijkheid gegeven over de documentatieplicht vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als belangrijkste aanbeveling staat het benoemen van de bewaartermijnen per type persoonsgegeven in het register van verwerkingen genoemd. Joanknecht gebruikt het register van verwerkingen als evaluatiemiddel...

  Tweefactorauthenticatie (2FA) is een techniek die het mogelijk maakt in te loggen door het gebruik van twee (of meer) manieren van inloggen: een wachtwoord in combinatie met een sms’je, token of QR-code bijvoorbeeld. Deze manier is bij de meeste mensen bekender geworden door het gebruik...

  Edwin Vogel, audit partner bij Joanknecht, is op 12 juni jl. officieel toegetreden tot de World Board van PrimeGlobal, een van de grootste samenwerkingsverbanden van onafhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren in de wereld. Reden genoeg om Edwin in de schijnwerpers te zetten. Vertel eens, Edwin, wat is...

  Lucas Vousten, partner IT audit bij Joanknecht, is onlangs geïnterviewd door Accountant; het platform voor Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Onderwerp van gesprek was zijn kennis van en visie op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). "De AVG is veel breder dan alleen bescherming van persoonsgegevens. Waar het over...