Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor de vernieuwde kleine ondernemingsregeling (KOR). Deze geldt vanaf 1 januari 2020. Wilt u gebruik maken van de nieuwe KOR, dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 20 november 2019. Als u op dit moment al ontheffing...

Wijnand Vergeest kiest voor begeleiding van Flow+. Door periodieke sessies worden relevante vraagstukken geïdentificeerd en opgepakt. “Ik heb alles weer in balans kunnen brengen: mezelf, mijn gezin en mijn rol als ondernemer. Flow+ spiegelt en denkt mee bij concrete ondernemersvragen, dat heeft me enorm geholpen.” Na...

Per 1 januari 2019 is een nieuwe algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting opgenomen, ook wel de earningsstrippingmaatregel genoemd. Deze maatregel vloeit voort uit de implementatie van de Europese Anti Tax Avoidance Directive (ATAD 1). De maatregel zorgt voor een meer gelijke fiscale behandeling van eigen...

Op 25 mei 2019 viert de AVG haar derde verjaardag. Sinds een jaar is iedere organisatie verplicht hieraan te voldoen. Maar weet u hoe veilig uw gegevens zijn?...

Een goed doel wordt in de belastingwetgeving een algemeen nut beogende instelling (hierna: anbi) genoemd. Indien de instelling aan een reeks voorwaarden voldoet, geniet de anbi een fiscaal gunstige behandeling. Zo zijn schenkingen van en aan de anbi vrijgesteld van schenkbelasting. Daarnaast zijn de schenkingen...

"Bestuurders en commissarissen overschatten hun kennis en kunde op het gebied van digitalisering", is een van de uitkomsten in een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Nationaal Register en Nederland ICT, in samenwerking met VNO-NCW. Volgens het onderzoek is er te weinig oog voor...

Woningen en gebouwen worden steeds meer voorzien van zonnepanelen. En niet zonder reden. Ten eerste zorgt stroom opgewekt met zonnepanelen voor minder CO2-uitstoot. Ten tweede is het rendement dat wordt behaald met een investering in zonnepanelen hoger dan de rente op een spaarrekening bij een...

De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 opgelegd. Net als voorgaande jaren zijn er veel belastingplichtigen die het niet eens zijn met de belastingheffing in box 3. U dient individueel en tijdig bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018. Omdat...