Teruggaafverzoeken buitenlandse btw uiterlijk 30 september 2019 indienen!

EU vlag

Als ondernemer kunt u de btw die u in 2018 in andere EU-landen heeft betaald terugvragen. Dit is mogelijk als u in eigen land recht hebt op (gedeeltelijke) aftrek van voorbelasting. Het teruggaafverzoek moet uiterlijk 30 september 2019 zijn ingediend. Nederlandse ondernemers moeten hiervoor gebruikmaken van de portaalsite van de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt het teruggaafverzoek vervolgens door naar het betreffende EU-land.

De datum van 30 september 2019 is bindend. Verzoeken die te laat zijn, hoeft een EU-land niet in behandeling te nemen. Wilt u meer informatie of wenst u hulp bij uw teruggaaf van buitenlandse btw? Neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs  via btw@joanknecht.nl.

Teruggaaf buitenlandse btw

Heeft u als ondernemer buitenlandse btw betaald over goederen of diensten die u (gedeeltelijk) gebruikt voor uw btw-belaste activiteiten? Er zijn mogelijkheden om deze buitenlandse btw terug te vragen.

Btw uit andere EU-landen

Via een speciale (portaal)site van de Nederlandse Belastingdienst is het mogelijk de btw van een ander Europees land terug te vragen. Om een elektronisch teruggaafverzoek in te dienen moet u inloggegevens aanvragen bij de Belastingdienst. Via de portaalsite stuurt de Belastingdienst het teruggaafverzoek door naar de Belastingdienst in het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Binnen vier maanden na indienen ontvangt u bericht of het betreffende EU-land de teruggaaf verleent.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • In het EU-land waar u btw terugvraagt, bent u niet geregistreerd of zou u niet geregistreerd hoeven zijn voor de btw (u doet daar geen btw-aangifte of zou daar geen btw-aangifte hoeven doen). Indien u daar wel btw-aangifte doet, kunt u de btw in de btw-aangifte als voorbelasting aftrekken.
  • U heeft in het EU-land btw betaald over goederen, diensten of invoer uit een niet EU-land.
  • U gebruikt de aangeschafte goederen of diensten (gedeeltelijk) voor btw-belaste activiteiten.
  • U beschikt over een factuur die aan u is gericht en aan de wettelijke factuurvereisten van het betreffende EU-land voldoet.

 

Indien u geen recht op aftrek heeft, kan de buitenlandse btw niet worden teruggevraagd. In Nederland is dit bijvoorbeeld het geval als u geen ondernemer bent voor de btw, uitsluitend vrijgestelde prestaties verricht, onder de landbouwregeling valt of als u ontheffing heeft van administratieve verplichtingen. Daarnaast wordt btw op sommige kosten van aftrek uitgesloten, zoals de btw op horecabestedingen. De btw-wetgeving kan echter in elk EU-land anders zijn geïmplementeerd, waardoor het ene EU-land wel btw-aftrek verleent op bepaalde kosten, terwijl een ander EU-land dat niet doet. Het is daarom van belang van tevoren in kaart te brengen in hoeverre de btw op bepaalde kosten in het betreffende land in aftrek kan worden gebracht.

Wanneer kunt u een verzoek om teruggaaf indienen?

Teruggaaf over een kalenderjaar:

terug te vragen btw-bedrag bedraagt minimaal € 50.

Teruggaaf over kortere periode:

periode waarover teruggaaf wordt gevraagd, bedraagt minimaal drie maanden.

Terug te vragen btw-bedrag bedraagt minimaal € 400.

Deadline:

Het verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt.

Indien in 2018 buitenlandse EU-btw aan u in rekening is gebracht, dient u deze dus uiterlijk 30 september 2019 terug te vragen.

Btw uit non-EU-landen

Afhankelijk van het land is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de btw die in een non-EU-land is betaald terug te vragen. Om na te gaan hoe een teruggaaf mogelijk is en onder welke voorwaarden, dient contact te worden opgenomen met het betreffende non-EU-land. De portaalsite kan namelijk niet worden gebruikt bij het terugvragen van btw in non-EU-landen.

Wij helpen u graag

Joanknecht beschikt over een internationaal netwerk met professionals die gevestigd zijn in bijna alle landen ter wereld. Wij nemen graag contact op met professionals in non-EU-landen om te bekijken of een btw-teruggaaf mogelijk is. Wilt u meer informatie of wenst u hulp bij uw teruggaaf van buitenlandse btw? Neem gerust contact op met Rianne van den Dungen, btw-specialist bij Joanknecht, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9451.