Btw; reikwijdte vereenvoudigde ABC-levering verruimd

Op 19 april jl. heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen in een zaak over de btw-heffing bij de levering van goederen die worden vervoerd naar een andere lidstaat. De zaak ging over een zogeheten ABC-transactie. Ondernemer A in lidstaat a verkoopt goederen aan B in lidstaat b en B verkoopt aan C in lidstaat c. De goederen worden rechtstreeks van A naar C vervoerd. Normaliter moet B zich voor de btw-heffing registreren in lidstaat a of lidstaat c. Echter onder voorwaarden kan de btw-heffing voor B worden vereenvoudigd en is btw-registratie in de andere lidstaat niet nodig. Met het recente arrest van het Europese Hof van Justitie lijkt het erop dat de vereenvoudiging verder reikt dan tot nu toe werd aangenomen. Goed nieuws dus voor ondernemer B.

Btw-heffing bij een ABC-transactie tussen lidstaten

Er is sprake van een ABC-levering wanneer er goederen worden geleverd tussen drie ondernemers. De overeenkomsten worden hierbij gesloten tussen A en B en tussen B en C, maar de goederen worden direct van A naar C vervoerd.

Indien het vervoer is toe te rekenen aan de levering tussen A en B, vindt de intracommunautaire levering plaats tussen A en B en vindt de lokale levering plaats tussen B en C. In dat geval moet ondernemer B zich voor de btw registreren en btw voldoen in land C omdat daar de intracommunautaire verwerving plaatsvindt, gevolgd door een lokale levering aan ondernemer C.
Vindt het vervoer plaats in de transacties B-C dan moet B zich voor de btw registreren in lidstaat a.

Vereenvoudigde btw-heffing bij een ABC-transactie

Wanneer het vervoer van de goederen is toe te rekenen aan de schakel A-B en wanneer de drie ondernemers in verschillende EU-landen zijn gevestigd, is het mogelijk om voor de btw de zogeheten vereenvoudigde ABC-regeling toe te passen. Het doel van deze regeling is te voorkomen dat ondernemer B zich voor de btw moet registreren in het land van aankomst van de goederen (lidstaat c). Met de vereenvoudigde regeling wordt de btw-heffing voor de intracommunautaire verwerving verlegd naar ondernemer C. Wat was het geval in de casus van het Hof van Justitie?

Casus

In het arrest van 19 april jl. is sprake van een ABC-levering waarbij ondernemer A is gevestigd in Duitsland. De tussenhandelaar (ondernemer B) is tevens gevestigd in Duitsland en ondernemer C is gevestigd in Tsjechië. Voor de ABC-levering in kwestie gebruikt B zijn Oostenrijkse btw-nummer en past hij de vereenvoudigde ABC-regeling toe, waardoor hij geen btw in Duitsland of Tsjechië voldoet. De Oostenrijkse Belastingdienst beroept zich op de btw-richtlijn waarin is opgenomen dat voor toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling de drie betrokken ondernemers elk in een andere lidstaat moeten zijn gevestigd. Volgens de Oostenrijkse Belastingdienst had de vereenvoudigde ABC-regeling niet mogen worden toegepast nu ondernemer B ook in land A is gevestigd. Sterker nog, Oostenrijk heft btw over de verwerving van de goederen door B.

Het Hof van Justitie gaat hier niet in mee. Zij is van mening dat niet enkel naar de letterlijke tekst van de regeling moet worden gekeken, maar ook naar de context. Ook wanneer de tussenhandelaar (B) in land A is gevestigd, maar een ander btw-nummer gebruikt moet de vereenvoudigde abc-regeling kunnen worden toegepast. De vereenvoudigde ABC-regeling is echter niet toegestaan indien ondernemer B gevestigd zou zijn in het land waar de goederen naartoe gaan, land C.

Voor de praktijk

Door deze uitspraak is de reikwijdte van de vereenvoudigde ABC-regeling aanzienlijk uitgebreid. In situaties waarin ondernemer A en B in hetzelfde land zijn gevestigd, kan kennelijk toch ook gebruik worden gemaakt van de vereenvoudigde ABC-regeling indien ondernemer B een btw-nummer van een ander EU-land gebruikt. Dit houdt een aanzienlijke lastenvermindering in voor de tussenhandelaar. Zij hoeft zich niet (meer) te registeren in land C en hoeft tevens geen btw meer te voldoen in land C.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden voor uw onderneming, neem dan contact op met onze btw-adviseurs via btw@joanknecht.nl.