Brexit-vouchers: subsidie voor advies over de gevolgen van de Brexit

Ondernemingen doen er verstandig aan om al te gaan nadenken over de gevolgen die de Brexit voor hen heeft. De Brexit zal voor bedrijven die zaken doen met de UK gevolgen hebben op verschillende terreinen. Denk aan douaneheffingen  en accijnzen bij export naar en import uit de UK, btw-gevolgen voor transacties met de UK, belastingen op dividend- en rente-inkomsten, woon/verblijfsvergunningen voor en de sociale verzekeringspositie van medewerkers werkzaam in de UK, intellectueel eigendom, contracten en meer.

Joanknecht Brexit Impact Scan

Joanknecht heeft een Brexit Impact Scan ontwikkeld waarmee u inzicht krijgt in de mogelijke gevolgen voor uw onderneming van de Brexit. Dit helpt u om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen.

Brexit vouchers

Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u als Nederlandse mkb-onderneming met bestaande economische belangen in de UK in aanmerking komen voor een subsidie voor deze advisering door Joanknecht: u kunt een zogenaamde Brexit-voucher aanvragen. Met deze Brexit-voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de gemaakte advieskosten, met een maximum van € 2.500 excl. btw. De Brexit-voucher dient gebruikt te worden voor het identificeren van de gevolgen voor uw mkb-onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Hoe werkt het?

De Brexit-voucher dient digitaal aangevraagd te worden bij de RVO met als bijlagen een gespecificeerde offerte (van maximaal 1 maand oud) voor de diensten waarvoor de voucher wordt aangevraagd en het CV van de adviseur. Voor 2018 is een subsidie budget vastgesteld van € 3.950.000. Dit budget geldt voor de Brexit-vouchers en bepaalde vouchers van de regeling Starters International Business bij elkaar. De RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst (alleen volledig complete aanvragen worden in behandeling genomen). Per mkb-onderneming (of per groep of fiscale eenheid waartoe de mkb-onderneming behoort) wordt maximaal 1 voucher verstrekt.

De voucher is 6 maanden geldig (met op verzoek een eenmalige verlenging van 6 maanden) en is niet overdraagbaar. De dienstverlening waarop de voucher ziet dient binnen die 6 maanden plaats te vinden en afgerond te zijn. De onderneming draagt bij afronding van de dienstverlening de Brexit-voucher over aan de adviseur, die de voucher kan verzilveren bij RVO.

Voor meer informatie over de Brexit Impact Scan kunt u contact opnemen met Mark-Jan van der Weerden via +31 (0)40 240 9473 of mail mvdweerden@joanknecht.nl of Fabiënne Hol-van Goethem via +31 (0)40 240 9464 of mail fhol@joanknecht.nl.