UK denkt mee over soepeler verloop van importgoederen

Brexit update

Zondag 25 november hebben alle 27 EU-leiders formeel de overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over de uittreding uit de EU goedgekeurd op een speciale brexitbijeenkomst in Brussel. Woensdag 14 november jl. was al overeenstemming bereikt tussen de UK en de EU over de afspraken voor de uittreding. Ook zijn toen de hoofdlijnen voor de relatie tussen de UK en de EU na uittreding besproken.

Het uittredingsakkoord en de hoofdlijnenverklaring omvatten een pakket van 585 pagina’s, 185 artikelen en drie protocollen die ervoor moeten zorgen dat de UK op 29 maart 2019 op een fatsoenlijke wijze uit de EU kan stappen. Er moet nog een aantal belangrijke beslissingen worden genomen en moeilijke onderhandelingen volgen nog over het te sluiten handelsakkoord tussen de EU en de UK.

Inhoud pakket

Dit pakket, de brexit deal, betekent dat er een overgangsperiode tot eind 2020 zal gelden. De UK zal de EU per 29 maart 2019 verlaten, maar nog aangesloten blijven tot eind 2020 bij de Europese interne markt en de douane-unie. Die overgangsperiode is nodig om te onderhandelen over onder andere het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en de UK. Indien nodig kan de overgangsperiode verlengd worden. De afspraken omvatten zowel onderliggende principes als afspraken over economische samenwerking, juridische samenwerking, defensie, veiligheid, buitenlandpolitiek en institutionele en governanceregelingen.

Belangrijke uitgangspunten op economisch gebied

De belangrijkste uitgangspunten bij de economische samenwerking zijn een vrije handelszone gecombineerd met een vergaande samenwerking op regelgeving en douanegebied, duidelijke bepalingen inzake grenscontroles en aanverwante zaken. Doel is om geen harde grens tussen de UK en Noord-Ierland op te zetten. Deze uitgangspunten dienen uiteraard verder in detail en per onderwerp uitgewerkt te worden (nu zijn alleen de hoofdlijnen/kaders gegeven).

Uitgangspunten vrij verkeer van personen

Ook is afgesproken dat er (nieuwe) regelgeving komt die het vrije verkeer van personen tussen de EU lidstaten en de UK zo min mogelijk belemmert. Uitgangspunten daarbij zijn dat er regelingen komen voor het tijdelijk verblijf van personen voor zakelijke doeleinden en voor non-discriminatie en wederkerigheid tussen de UK en de verschillende EU-lidstaten, teneinde kortdurend verblijf zonder visum mogelijk te maken. Als er geen nieuwe regelingen op dit gebied zouden komen, betekent dat dat geen vrij verkeer van personen meer mogelijk is tussen de UK en de EU-lidstaten en er dus strenge eisen op immigratiegebied zullen gelden (zoals visum voor kortdurend (ook zakelijk) verblijf, verblijfs- en werkvergunningen). De nu aangekondigde kaders voor deze afspraken over het verkeer van personen zal bedrijven veel administratieve tijdrovende rompslomp besparen.

Hoe verder?

Zoals gezegd dient het brexit-pakket nog te worden goedgekeurd en dienen nog diverse akkoorden en maatregelen ontworpen en goedgekeurd te worden. Dit betekent dat de situatie zoals die nu is nog zal worden voortgezet tot eind 2020. Vooralsnog zullen geen veranderingen optreden in de relatie tussen EU-lidstaten en de UK, ook niet na 29 maart 2019, de datum waarop de UK officieel de EU zal verlaten.

Brexit-voucher voor adviesdiensten

Indien u advies wilt over de gevolgen van de brexit voor uw onderneming, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van een zogenaamde brexit-voucher bij de Nederlandse overheid. Met een dergelijke brexit-voucher krijgt u een deel van uw advies vergoed (tot maximaal € 2.500 excl. btw).

Tot slot

De vraag is uiteraard hoe het pakket verder uitgewerkt zal worden, wat de exacte inhoud van de diverse nieuwe akkoorden en maatregelen zal zijn en wat dat in de praktijk zal betekenen voor bedrijven. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Indien u meer informatie wenst over de gevolgen van de brexit voor uw onderneming of over de brexit-voucher kunt u contact opnemen met Mark-Jan van der Weerden per mail op mvdweerden@joanknecht.nl of Fabiënne Hol-van Goethem per mail op fhol@joanknecht.nl. Telefonisch contact opnemen kan via +31 (0)40 844 7000.