Brexit update immigratie

Inmiddels is duidelijk dat zowel de deal als de no-deal Brexit zijn weggestemd door het UK parlement. Vandaag stemt men over een eventueel uitstel van de Brexit. Dat betekent nog niet dat er daadwerkelijk uitstel komt. De EU moet hier ook mee instemmen. Het scenario van een no-deal Brexit op 29 maart a.s. ligt derhalve nog steeds op tafel.

Immigratie overgangsmaatregelen

Nederland is bezig om op diverse gebieden tijdelijke overgangsmaatregelen te treffen om de impact van een no-deal Brexit zo klein mogelijk te maken. Een van die gebieden is het immigratiegebied: er zijn overgangsmaatregelen geïmplementeerd om UK onderdanen die op 29 maart a.s. al in Nederland wonen en/of werken ook na een no-deal Brexit op legale wijze in Nederland te laten wonen en/of werken.

Tijdelijke verblijfsvergunning

UK onderdanen die op 29 maart al in Nederland wonen of wonen en werken, krijgen op korte termijn een tijdelijke verblijfsvergunning toegestuurd door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst). Met deze tijdelijke verblijfsvergunning kunnen ze ingeval van een no-deal Brexit tot en met juni 2020 in Nederland blijven wonen en werken. In de loop van het jaar zullen ze vervolgens een uitnodiging van de IND krijgen om deze tijdelijke verblijfsvergunning om te laten zetten in een normale verblijfsvergunning. De UK nationals dienen deze tijdelijke verblijfsvergunning bij zich te dragen, ook wanneer ze Nederland uit en vervolgens weer in reizen (bijv. zakenreizen of vakanties).

De tijdelijke verblijfsvergunning is alleen geldig in combinatie met een geldig UK paspoort. De UK werknemer dient een kopie van de tijdelijke verblijfsvergunning en een kopie van zijn huidige paspoort aan zijn werkgever te overhandigen. Dit moet ook in de administratie van de werkgever bewaard worden. Bij uitstel van de Brexit is de tijdelijke verblijfsvergunning niet meteen nodig. Mocht er vervolgens alsnog een no-deal Brexit komen, hebben de UK onderdanen deze tijdelijke verblijfsvergunning wel weer nodig.

Grensarbeiders

UK onderdanen die in de UK wonen, op 29 maart al een Nederlandse werkgever hebben en ook al regelmatig in Nederland werken kunnen onder voorwaarden een zogenaamde sticker in hun paspoort krijgen, zodat ook zij na een no-deal Brexit legaal in Nederland werken. Deze sticker is verkrijgbaar bij de IND.

Conclusie

UK onderdanen kunnen ook na een no-deal Brexit in Nederland blijven wonen en werken. Daarvoor dienen zij wel tijdig een aantal acties te ondernemen.

Voor meer informatie en ondersteuning op dit gebied kunt u contact opnemen met Fabiënne Hol-van Goethem per e-mail of telefoon op +31(0)40 240 9464.