Boete aan fiscale eenheid omzetbelasting (on)mogelijk?!

 

Door een leemte in de wet kan de Belastingdienst geen boetes aan een fiscale eenheid omzetbelasting opleggen. Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen ten name van de fiscale eenheid omzetbelasting waarin tevens een verzuim- of vergrijpboete is opgelegd, maak hiertegen dan bezwaar!

Boete

Indien een natuurlijke persoon of een rechtspersoon een overtreding begaat, kan de Belastingdienst aan deze persoon een boete opleggen. Een voorbeeld van een overtreding is het niet (tijdig) doen van een aangifte omzetbelasting of het niet (tijdig) betalen van de verschuldigde omzetbelasting.

Natuurlijk persoon of rechtspersoon?

Om een fiscale eenheid omzetbelasting te kunnen beboeten, moet men de fiscale eenheid dus kwalificeren als een natuurlijke persoon of als een rechtspersoon. Een natuurlijke persoon is een fiscale eenheid sowieso niet. Bovendien heeft de Hoge Raad recent beslist dat een fiscale eenheid omzetbelasting ook niet kan worden aangemerkt als een rechtspersoon! Daarmee lijkt er geen wettelijke mogelijkheid voor de Belastingdienst om aan de fiscale eenheid een verzuim- of vergrijpboete op te leggen.

Bezwaar maken

Heeft u ten name van de fiscale eenheid omzetbelasting recent een naheffingsaanslag ontvangen waarin de Belastingdienst tevens een boete heeft opgelegd, maak hiertegen dan bezwaar. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij assisteren.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande bericht? Neem dan contact op met Kim Dekkers via +31 (0)40 240 9429 of mail naar kdekkers@joanknecht.nl.