Blogs

 •   Recent is de nieuwe omschrijving gepubliceerd van het begrip Uiteindelijk Belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (“UBO”). Bij het no

 •   Bij de overdracht van een onderneming of zelfs het overdragen van een bestuursfunctie is het oppassen geblazen. Ook zo’n laatste bestuurshandeling dient zorgvuldig voorberei

 •   De crisis is al weer een aardig tijdje voorbij en het gaat ons inmiddels economisch voor de wind. “Mooi, alle problemen opgelost”, hoor ik je denken. “Nou, niet helemaal” is

 •   “27 januari 2003, mijn eerste werkdag bij Joanknecht. Helemaal nieuw was dit niet voor mij. Tijdens mijn duale accountancy opleiding had ik namelijk al drie werkperiod

 •   Een combinatie van aansluitingsverschillen en onduidelijkheden kan je als bestuurder duur komen staan wanneer je B.V. failliet gaat. Dit blijkt weer eens uit een recent arre

 •   Het is een kletsnatte woensdagochtend begin november, bijna 10 uur. Nog een paar minuten dan begint mijn afspraak en natuurlijk is er net nu nergens een parkeerplek in de bu

 •   De afgelopen tijd is de Bitcoin veelvuldig in het nieuws. Qua koers wordt record na record gebroken, veelal gevolgd door scherpe koersdalingen. De media en experts vallen ov

 •   Blog van Edwin Vogel. In de praktijk zie ik dat er regelmatig fouten worden gemaakt bij de waardering van deelnemingen met een negatief eigen vermogen. En tijdens de college

 •   Nu het boekjaar 2017 bijna ten einde loopt en de voorbereidingen worden getroffen om over dat boekjaar een financieel verslag op te stellen, is het een goed moment om even s

 •   Er bestaat een scala aan mogelijkheden voor een Nederlandse ondernemer om zijn of haar export vorm te geven. Dit varieert van meerdere vormen van indirecte export tot de mee

 •   Energiek, gedreven en de ondernemer willen helpen met het verbeteren van zijn business. Niet bepaald het beeld wat je van een typische accountant zou hebben. Joris van Dijk,

 •   Verwerking en waardering van vastgoed in de jaarrekening is een complex vraagstuk. Het is daarom raadzaam om tijdig specialisten op het gebied van waardering en verslaggevin

 •   Elke Nederlandse rechtspersoon (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij) moet op grond van de wet jaarlijks een jaarreken

 •   Een gesprek met collega Rob van Doremaele gaat al snel over fiscale stimuleringsmaatregelen, innovatie, duurzaamheid en fiscale optimalisatie van de ondernemingsstructuur. O

 •   De recent aangestelde controller van je bedrijf loopt bij je binnen. Hij is tegen iets raars aangelopen in de boekhouding. Een aantal balansposten blijkt al jaren niet aan t