— Blije klanten door slimme innovaties bij Joanknecht

 

Innovatie bij Joanknecht begint met onze motivatie om actief te vernieuwen zodat we onze cliënten telkens betere diensten kunnen bieden. Het is evident dat belangrijke innovaties door IT worden gedreven. Technologie heeft een grote impact op de manier waarop we voor onze klanten van betekenis zijn. Daar zitten we bij Joanknecht dan ook bovenop. Om in de technologische innovaties succesvol te zijn betrekken we naast de functionele invalshoek ook nadrukkelijk de emotionele en sociale. Het gaat er immers om dat ondernemers ons en onze diensten daadwerkelijk ervaren als wezenlijke bijdrage aan hun rendement en succes. Ondanks de impact die technologie heeft, blijft het in de kern mensenwerk en vervult onze dienstverlening menselijke ondernemersbehoeften.

Denken vanuit de ondernemer

Van nature zijn we nieuwsgierig naar hoe ondernemers tegen ons en onze dienstverlening aankijken. Door continu en gestructureerd het gesprek daarover aan te gaan met onze klanten leren we steeds beter waar behoeften liggen en hoe die zich ontwikkelen. Vooral door goed te luisteren begrijpen we beter waar en hoe we met onze dienstverlening relevant blijven. Welke klus moet er worden geklaard? Wat wil een ondernemer bereiken in een bepaalde situatie? En welke ervaring streeft hij na? We verplaatsen ons in de persoon waarbij omstandigheden vaak sterk bepalend zijn voor de behoefte. Het is aan ons om dat klantperspectief te combineren met de nieuwste technieken en zakelijke inzichten.

Actief samenwerken

Om gevoed te blijven in de relevante ontwikkelingen halen we buiten naar binnen en gaan we zelf op pad. We blijven niet achter ons bureau zitten maar onderhouden actieve relaties met onze partners, leveranciers en klanten. Daar waar we kunnen bundelen we onze inspanningen om samen te innoveren. Dat kan op allerlei manieren door testcases, co-creatie of te werken met ‘launching clients’.

Onze innovatie-agenda

Om een innovatieve doorbraak niet aan serendipiteit of individuele heldendaden over te laten voeren we per discipline een innovatie-agenda. Binnen die agenda zijn projecten thematisch georiënteerd en gebaseerd op onze kijk op technologie, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en waar het moderne zaken doen zich naartoe beweegt. Met die aanpak zijn we wendbaar om snel te kunnen handelen als actuele ontwikkelingen daar om vragen.

Goed lopende processen

We kiezen spitsvondige oplossingen die onze klanten waarderen. We omarmen de kracht van kleine ideeën. Dat doen we door bestaande middelen slim te combineren in onze adviezen en te innoveren rondom onze basisdienstverlening. Een succesfactor bij het welslagen van innovaties is het inrichten van goed lopende processen. Elk goed idee sneuvelt als het niet in het juiste proces is ingebed. Het proces maakt onderdeel uit van de innovatie en vaak is de innovatie het proces zelf.

Het draait uiteindelijk om de klantervaring. Of we daarin de juiste snaar raken is aan onze klanten. We blijven daarover in gesprek.

Deze blog is geschreven door Marco Verhagen, partner en directievoorzitter.