Bijzonderheden TVL

Bijzonderheden TVL

Ondernemers krijgen meer tijd om een aanvraag in te dienen voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Ook kregen diverse ondernemers afgelopen weken een e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inzake de vaststelling van de TVL. Het is van belang de vooraf ingevulde gegevens goed te checken. Daarnaast is het vanaf 12 april verplicht de TVL met eHerkenning niveau 3 aan te vragen.

Aanvraag TVL Q1 2021 met 2 weken verlengd

Ondernemers kunnen de TVL van het eerste kwartaal van 2021 langer aanvragen. De aanvraagperiode is met twee weken verlengd tot 18 mei 2021, 17.00 uur. Aanvragen kan via de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Let op: eHerkenning blijft noodzakelijk.

Vaststelling TVL

Diverse ondernemers kregen de afgelopen weken een e-mail van de RVO inzake de vaststelling TVL. Hierin is aangegeven dat een voorschot ontvangen is op basis van een schatting en dat nu de werkelijk gerealiseerde omzet in een kwartaal dient te worden doorgegeven. Het doorgeven van deze bedragen leidt tot een vaststelling. RVO heeft al enkele bedragen vooringevuld (“Wij hebben het verzoek tot vaststelling al zo veel mogelijk voor u vooringevuld”).

Deze vooraf ingevulde bedragen zijn veelal opgenomen vanuit de ingediende omzetbelasting-aangiften over het kwartaal. Van belang is echter dat deze bedragen niet altijd overeenkomen met de daadwerkelijk gerealiseerde omzet. De ondernemer blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de bedragen! Een check op de vooringevulde bedragen is dus van groot belang. Er kunnen grote verschillen optreden.

Verhoging niveau Eherkenning

Vanaf 12 april 2021 is het verplicht de TVL met eHerkenning niveau 3 aan te vragen. Dat meldt de RVO. Dit geldt voor TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021.

Voor TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eH1, eH2 of eH2+. Indien de TVL voor u van belang is of zou kunnen zijn, is het dus zaak om het niveau van Eherkenning mogelijk te verhogen.

De mogelijkheid om TVL met gebruik van DigiD aan te vragen blijft ook vanaf 12 april bestaan.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van TVL? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze specialisten rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan).Voor de details van de TVL verwijzen wij u naar onze whitepaper.