Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona opnieuw verlengd

uitstel-van-betaling-belastingen-verlengd

Onlangs heeft het kabinet besloten dat ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in de betalingsproblemen zijn gekomen, toch drie maanden extra bijzonder uitstel van betaling krijgen. Hierna informeren wij u graag over deze verlenging.

In een eerder nieuwsbericht informeerden wij u over een aantal wijzigingen met betrekking tot de aflossing van de opgebouwde belastingschulden als gevolg van het bijzonder uitstel van betaling in verband met corona. De einddatum van de regeling zou in eerste instantie niet worden gewijzigd, waardoor het per 1 juli 2021 niet langer mogelijk zou zijn bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.

Onlangs heeft het kabinet, in reactie op een motie van de Tweede Kamer, toch besloten de regeling met drie maanden te verlengen tot 1 oktober 2021. Tot deze datum is het mogelijk (verlenging van) bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu dus alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hebben aangevraagd en gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail: kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon: +31 (0)40 240 9429 of met uw contactpersoon bij Joanknecht.