Bezwaar tegen box 3-heffing 2017

 

De Belastingdienst heeft inmiddels een aantal definitieve aanslagen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Net als vorig jaar zijn er veel belastingplichtigen die het niet eens zijn met de box 3-heffing over het fictieve rendement op spaartegoeden. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de forfaitaire vermogensheffing van box 3 moeten vanaf 2017 individueel bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting.

Forfaitair rendement

Vanaf 2001 geldt voor box 3 van de inkomstenbelasting een fictief rendement over het vermogen. Omdat dit forfaitaire rendement de afgelopen jaren bij spaarrekeningen niet is gehaald, zijn over de jaren 2013 tot en met 2016 een flink aantal bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst. Voor deze jaren heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om voor deze bezwaarschriften, gericht tegen het forfaitair vastgestelde rendement van box 3, de massaal bezwaarprocedure toe te passen.

Massaal bezwaarprocedure

Een massaal bezwaarprocedure houdt in dat niet alle belastingplichtigen afzonderlijk bezwaar hoeven aan te tekenen. Op het moment dat de Hoge Raad de Belastingdienst niet geheel in het gelijk stelt, worden alle aanslagen automatisch herzien. Ook de aanslagen van belastingplichtigen die geen bezwaarschrift hebben ingediend, worden dan gecorrigeerd.

Bezwaar indienen

Voor de aanslag inkomstenbelasting over 2017 geldt deze massaal bezwaarprocedure echter niet langer in de oude vorm. Op dit moment wordt door de Belastingdienst onderzocht of (en op welke wijze) er een collectieve procedure zal komen over de heffing van 2017. Toch zullen belastingplichtigen zelf tijdig bezwaar moeten indienen. Vanaf het jaar 2017 vallen belastingplichtigen immers niet automatisch onder een collectief bezwaar tegen de forfaitaire vermogensheffing, als gevolg van de nieuwe wetgeving.

Wanneer u bezwaar wil maken tegen de berekening van de te betalen box 3-heffing over spaartegoeden, gelden bezwaarschriften die zijn ingediend vóór 15 juli 2018 als tijdig ingediend bezwaarschrift. Het is dus van belang om op tijd bezwaar te maken.

Hulp nodig?

Indien u individueel bezwaar wenst te maken tegen de vastgestelde rendementsheffing van box 3 voor het belastingjaar 2017, neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs. Zij zijn bereikbaar via +31 (0)40 844 70 00 of mail naar belastingadvies@joanknecht.nl.