Bewijslast voor toepassen van btw-nultarief

 

Levert u goederen over de grens? In beginsel is deze goederenlevering belast met btw in Nederland. Onder voorwaarden kunt u echter het nultarief toepassen voor deze grensoverschrijdende leveringen. Recent nog, op 20 juni 2018, is het Hof van Justitie ingegaan op de bewijslast voor de toepassing van het nultarief.

Wanneer geldt het nuftarief?

Levert u als btw-ondernemer goederen aan een afnemer in een andere EU-lidstaat? Dan wordt deze ‘intracommunautaire levering’ belast tegen het nultarief, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De goederen worden vervoerd naar een ander EU-land; en
  • De afnemer is in het andere EU-land omzetbelasting verschuldigd wegens de verwerving van de goederen.

Ligt het bestemmingsland van de goederen buiten de EU? Dan is sprake van het uitvoeren van goederen, en mag onder voorwaarden ook het nultarief worden toegepast.

Bewijs

Voor toepassing van het nultarief moet kunnen worden aangetoond dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar een andere EU-lidstaat, dan wel zijn uitgevoerd uit de EU. De leverancier moet dit aan de hand van ‘boeken en bescheiden’ kunnen aantonen. Daaronder vallen in principe alle stukken die in het kader van een onderneming of in het handelsverkeer worden opgemaakt. Recent heeft het Hof van Justitie beslist dat (elektronische) documenten zoals vrachtbrieven en ontvangstbevestigingen in aanmerking kunnen worden genomen om aan te tonen dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd.

Leveringen binnen de EU

Bij leveringen binnen de EU moet tevens kunnen worden aangetoond  dat afnemer in die andere lidstaat is onderworpen aan een belasting ter zake van de verwerving van die goederen. Om dit aan te tonen is het feitelijk voldoende dat de leverancier beschikt over het btw-identificatienummer van de afnemer. Dit btw-nummer moet wel gecontroleerd worden op geldigheid in het VIES-register van de Europese Commissie.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van de btw? Neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs: btw@joanknecht.nl