Beperking verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2022 wordt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting definitief gewijzigd. Deze wijziging was reeds in het Belastingplan 2021 aangekondigd en bevat zowel een verruiming als beperking van de verliesverrekeningsregels. De gewijzigde regeling zal enkel gelden voor de vennootschapsbelasting.

In werking per 1 januari 2022

Nu de uitvoeringstoets over de uitvoerbaarheid van de regeling gereed is en door de Staatssecretaris van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd treden de wijzigingen definitief per 1 januari 2022 in werking. De wijzigingen zijn voor het eerst van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. De gewijzigde regeling zal enkel gaan gelden voor de vennootschapsbelasting. Voor de inkomstenbelasting wijzigt de huidige verliesverrekeningsregeling dus niet.

Verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting

De verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting worden als volgt:

  • de huidige voorwaartse verrekeningstermijn van zes jaar vervalt, waardoor verliezen in de tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar worden;
  • de achterwaartse verrekeningstermijn wordt niet gewijzigd en blijft één jaar;
  • tot een belastbare winst van € 1 miljoen zijn verliezen onbeperkt verrekenbaar;
  • indien de belastbare winst echter hoger is dan € 1 miljoen, mag van dit meerdere maximaal 50% worden verrekend met de beschikbare;
  • verliezen die door deze beperking in een bepaald jaar niet volledig kunnen worden verrekend kunnen in een volgend jaar worden verrekend. Daarbij worden dezelfde beperkingen in acht genomen.

 

Het nieuwe regime zal van toepassing zijn op verliezen die stammen uit boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013. Op de daarvoor geleden verliezen blijven de huidige regels van toepassing. Deze verliezen verdampen dus uiterlijk op 31 december 2021.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw situatie? Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.