Beperking giftenaftrek aan goede doelen

Uit het Belastingplan 2019 volgt vanaf 2020 een beperking van de giftenaftrek. Dit komt door een verlaging van het tarief waartegen aftrekposten in aanmerking worden genomen, waaronder de giftenaftrek. Deze beperking heeft gevolgen voor donateurs en goede doelen (anbi’s).

Belastingplannen

Met ingang van dit jaar worden de belastingtarieven in box 1 afgebouwd. Vanaf 2021 gaat een tweeschijvensysteem gelden. Daarnaast vindt er vanaf volgend jaar een geleidelijke afbouw plaats van het tarief waartegen de hypotheekrenteaftrek en overige persoonsgebonden aftrekposten, waaronder de giftenaftrek, berekend worden. Als gevolg hiervan wordt vanaf 2020 het aftrektarief voor de hoogste belastingschijf jaarlijks 3% lager, tot 37,05% in 2023.

Gevolgen

Met name deze laatste wijziging kan grote gevolgen hebben voor verschillende goede doelen (ANBI’s). Zij zijn namelijk sterk afhankelijk van giften. Donateurs met een hoog inkomen profiteren met ingang van 2020 minder van de giftenaftrek. Hierdoor zouden de opbrengsten uit giften voor anbi’s kunnen teruglopen. Donateurs kunnen overwegen om in 2019 nog een schenking te doen. Toekomstige schenkingen leveren minder belastingvoordeel op.

De verlaging van het aftrektarief heeft verder geen gevolgen voor de systematiek van de giftenaftrek. De hoogte van de aftrek blijft verband houden met het inkomen en de gedane gift. Hierbij bestaat onderscheid tussen een gewone gift en een periodieke gift. Voor de gewone gift geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60. Het maximum is 10% van het verzamelinkomen. Voor een periodieke gift geldt geen drempel en maximum. Bij de verlaging van het aftrektarief geldt echter geen overgangsrecht. Op bestaande periodieke giften met een einddatum na 2020 is deze beperkte giftenaftrek van toepassing.

Culturele ANBI’s

Wanneer het een gift betreft aan een culturele ANBI, geldt daarvoor een extra aftrek. De donateur mag het bedrag van de gift verhogen met 25% met een maximum van € 1.250. Voor de vennootschapsbelasting geldt een verhoging van 50% van het bedrag van de gift met een maximum van € 2.500. Deze extra aftrek blijft in stand.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen over de mogelijke gevolgen van (periodieke) giften die u jaarlijks doet? Of bent u betrokken bij het bestuur van een ANBI en wilt u graag weten wat de mogelijke gevolgen zijn? Neem dan gerust contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.