Bent u “AVG-proof”?

 

Zoals u niet zal zijn ontgaan, treedt vrijdag 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening vervangt de Privacyrichtlijn die in Nederland in nationale wetgeving is omgezet door middel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De nieuwe verordening beoogt verdere harmonisatie van bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Inventarisatie

Mogelijk heeft u zelf al de nodige stappen ondernomen om “AVG-proof” te zijn, wellicht bent u nog onderweg. Feit is dat er veel verandert op het vlak van privacybescherming. Joanknecht heeft hier uiteraard ook nadrukkelijk aandacht aan besteed voor haar eigen processen. Onderdeel hiervan is onder meer geweest dat wij een uitgebreide inventarisatie hebben uitgevoerd op de veelheid aan persoonsgegevens die wij verwerken, welke grondslagen wij hiervoor hebben en welke beveiligingsmaatregelen wij hiervoor hebben genomen.

Algemene Voorwaarden

Joanknecht B.V. verwerkt bij haar werkzaamheden persoonsgegevens van haar klanten of van derden, zoals bijvoorbeeld werknemers. Daarom maakt de inwerkingtreding van de AVG veranderingen noodzakelijk in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze werkzaamheden voor u. Daarnaast hebben wij – indien van toepassing – verwerkersovereenkomsten opgesteld voor onze dienstverlening voor het voeren van salarisadministraties. Mocht u vragen hebben over deze herziene versie van onze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen met Frank Driessen via +31 (0)40 240 9438 of mail fdriessen@joanknecht.nl.

Contact

Bij onze klanten zijn wij regelmatig betrokken bij AVG-trajecten. Dit varieert van het inventariseren van informatiestromen en beveiligingsmaatregelen tot en met het uitvoeren van privacy audits. Wanneer u vragen heeft over de gevolgen van de AVG voor uw onderneming dan kunt u contact opnemen met Lucas Vousten via +31 (0)40 240 9516 of mail lvousten@joanknecht.nl.