Belastingplan aangenomen door Tweede Kamer

 

De Tweede Kamer heeft op 15 november ingestemd met het Belastingpakket 2019. Voor de maatregelen uit het belastingplan verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsberichten: ‘Tekst en uitleg Belastingplan 2019’ en ‘Toch geen afschaffing van dividendbelasting, maar wat dan wel?’.

Hierbij zijn door de Tweede Kamer een aantal amendementen en moties aangenomen, waaronder:

  • Het handhaven van de jaaraangifte voor kleine ondernemers, natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden met uitsluitend natuurlijke personen.
  • Verruiming van de WBSO door verhoging van het percentage in de tweede schijf van 14% naar 16% in 2019 (in plaats van 2020).
  • Het ontwikkelen van een voorstel waarmee zonnepanelen standaard buiten de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt gehouden.
  • Het tarief van 7% bij de beoordeling of sprake is van een laagbelastende staat wordt verhoogd naar 9%. Dit is bijvoorbeeld van belang bij toepassing van de zogenoemde CFC-maatregel.

Het Belastingpakket 2019 ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. De stemming door de Eerste Kamer is gepland op 18 december.

Eindejaarstips

Met het einde van het jaar in zicht is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2019 en moet u nu in actie komen. Andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. Bekijk onze eindejaarstips.